Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

WordPress hiển thị custom fields ngoài trang người dùng

Khi bạn tạo một bài viết hoặc trang trên WordPress, bạn có thể thêm các custom fields để lưu trữ thêm thông tin về bài viết hoặc trang đó. Tuy nhiên, thông tin này không được hiển thị cho người dùng khi họ xem bài viết hoặc trang đó trên trang web của bạn.

ngoai trang nguoi dung 8617 new
WordPress hiển thị custom fields ngoài trang người dùng 6

Để hiển thị các custom fields ngoài trang người dùng, bạn có thể sử dụng một số plugin hoặc thực hiện thủ công theo các bước sau:

Tình huống

Dựa trên giả định rằng trang từ thiện smileeyecharity.org có các trường thông tin tùy chỉnh như “đếm like” và “tiến độ”, ta có thể hiển thị thông tin này.

Tạo file: custom_fields_display.php

<?php
// Phòng ngừa truy cập trực tiếp vào file này
if (!defined('ABSPATH')) {
  exit;
}

// Thêm một hành động để hiển thị các trường meta sau mỗi bài viết blog
add_action('flatsome_blog_post_after', 'display_custom_meta_fields');

// Hàm hiển thị các trường meta tùy chỉnh
function display_custom_meta_fields() {
  global $post; // Lấy thông tin của bài viết hiện tại

  // Lấy giá trị của các trường meta tùy chỉnh
  $like_count = get_post_meta($post->ID, 'like_count', true); // Lượt thích
  $progress = get_post_meta($post->ID, 'progress', true); // Tiến độ

  // HTML để hiển thị các trường meta
  echo '<div class="custom-meta-fields">'; // Mở thẻ div để chứa thông tin
  echo '<p>Số lượt thích: ' . esc_html($like_count) . '</p>'; // Hiển thị số lượt thích
  echo '<p>Tiến trình: ' . esc_html($progress) . '%</p>'; // Hiển thị tiến độ
  echo '<button class="like-button1" data-id="'.$post->ID.'">Like</button>';
  echo '</div>'; // Đóng thẻ div
}

Dùng tại functions.php

include_once 'custom_fields_display.php';

Tạm kết

Nhớ rằng, sự linh hoạt của WordPress là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của nó. Custom fields chính là một trong những công cụ giúp bạn khai thác sự linh hoạt đó. Dù bạn đang xây dựng một blog cá nhân, một trang tin tức, hay một cửa hàng trực tuyến, việc hiểu biết và ứng dụng thành thạo custom fields sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới cho trang web của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *