Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Tìm hiểu về widget Checkbox trong Flutter

Checkbox là một loại thành phần đầu vào chứa giá trị Boolean. Nó là một phần tử GUI cho phép người dùng chọn nhiều tùy chọn từ một số lựa chọn . Ở đây, người dùng chỉ có thể trả lời bằng giá trị có hoặc không. Checkbox được đánh dấu / đã chọn có nghĩa là có, và Checkbox không được đánh dấu / không được đánh dấu có nghĩa là không có giá trị. Thông thường, chúng ta có thể thấy các Checkbox trên màn hình là một hộp vuông với khoảng trắng hoặc một dấu tích. Nhãn hoặc chú thích tương ứng với mỗi Checkbox đã mô tả ý nghĩa của các Checkbox.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Checkbox trong Flutter. Trong Flutter , chúng ta có thể có hai loại Checkbox: phiên bản nhỏ gọn của Checkbox có tên “Checkbox”Checkbox “CheckboxListTile” , đi kèm với tiêu đề và phụ đề. Dưới đây là mô tả chi tiết về các Checkbox này:

Checkbox:

Thuộc tínhMô tả
valueNó được sử dụng cho dù Checkbox có được chọn hay không.
onChangedNó sẽ được gọi khi giá trị được thay đổi.
TristateNó là false, theo mặc định. Giá trị của nó cũng có thể là true, false hoặc null.
activeColorNó chỉ định màu của Checkbox đã chọn.
checkColorNó chỉ định màu của biểu tượng kiểm tra khi chúng được chọn.
materialTapTargetSizeNó được sử dụng để định cấu hình kích thước của mục tiêu chạm.

Thí dụ:

Dưới đây là ví dụ demo của Checkbox:


Checkbox( 
 value: this.showvalue,  
 onChanged: (bool value) { 
  setState(() { 
   this.showvalue = value;  
  }); 
 }, 
), 

Hãy để chúng ta viết code hoàn chỉnh để xem cách Checkbox được hiển thị trong Flutter. Đầu tiên, tạo một dự án trong studio android, mở tệp main.dart và thay thế code được cung cấp bên dưới:

import 'package:flutter/material.dart'; 
 
void main() { 
 runApp(MaterialApp( home: MyHomePage(),)); 
} 
 
class MyHomePage extends StatefulWidget { 
 @override 
 _HomePageState createState() => _HomePageState(); 
} 
 
class _HomePageState extends State<MyHomePage> { 
 bool valuefirst = false; 
 bool valuesecond = false; 
 
 @override 
 Widget build(BuildContext context) { 
  return MaterialApp( 
   home: Scaffold( 
    appBar: AppBar(title: Text('Flutter Checkbox Example'),), 
    body: Container( 
 
      child: Column( 
       children: <Widget>[ 
        Row( 
         children: <Widget>[ 
          SizedBox(width: 10,), 
          Text('Checkbox without Header and Subtitle: ',style: TextStyle(fontSize: 17.0), ), 
          Checkbox( 
           checkColor: Colors.greenAccent, 
           activeColor: Colors.red, 
           value: this.valuefirst, 
           onChanged: (bool value) { 
            setState(() { 
             this.valuefirst = value; 
            }); 
           }, 
          ), 
          Checkbox( 
           value: this.valuesecond, 
           onChanged: (bool value) { 
            setState(() { 
             this.valuesecond = value; 
            }); 
           }, 
          ), 
         ], 
        ), 
       ], 
      ) 
    ), 
   ), 
  ); 
 } 
}

Đầu ra

Bây giờ thực thi ứng dụng trong trình giả lập hoặc thiết bị, chúng ta sẽ thấy màn hình bên dưới:

cafedev flutter

CheckboxListTitle:

Thuộc tínhMô tả
valueNó được sử dụng cho dù Checkbox có được chọn hay không.
onChangedNó sẽ được gọi khi giá trị được thay đổi.
titileNó chỉ định tiêu đề chính của danh sách.
subtitleNó chỉ định phụ đề của danh sách. Thông thường, nó được sử dụng để thêm mô tả.
activeColorNó chỉ định màu của Checkbox đã chọn.
activeColorNó chỉ định màu của Checkbox đã chọn.
selectedTheo mặc định, nó là false. Nó làm nổi bật văn bản sau khi lựa chọn.
secondaryNó là widget, được hiển thị ở phía trước của Checkbox.

Thí dụ:


Dưới đây là ví dụ demo của CheckboxListTitle:

CheckboxListTile( 
 secondary: const Icon(Icons.abc), 
 title: const Text('demo mode'), 
   subtitle: Text('sub demo mode'), 
 value: this.subvalue,  
 onChanged: (bool value) { 
  setState(() { 
   this.subvalue = value;  
  }); 
 }, 
), 

Hãy để chúng ta viết code hoàn chỉnh để xem cách CheckboxListTitle được hiển thị trong Flutter. Đầu tiên, tạo một dự án trong studio android, mở tệp main.dart và thay thế code được cung cấp bên dưới:

import 'package:flutter/material.dart'; 
 
void main() { 
 runApp(MaterialApp( home: MyHomePage(),)); 
} 
 
class MyHomePage extends StatefulWidget { 
 @override 
 _HomePageState createState() => _HomePageState(); 
} 
 
class _HomePageState extends State<MyHomePage> { 
 bool valuefirst = false; 
 bool valuesecond = false; 
 
 @override 
 Widget build(BuildContext context) { 
  return MaterialApp( 
   home: Scaffold( 
    appBar: AppBar(title: Text('Flutter Checkbox Example'),), 
    body: Container( 
      padding: new EdgeInsets.all(22.0), 
      child: Column( 
       children: <Widget>[ 
        SizedBox(width: 10,), 
        Text('Checkbox with Header and Subtitle',style: TextStyle(fontSize: 20.0), ), 
        CheckboxListTile( 
         secondary: const Icon(Icons.alarm), 
         title: const Text('Ringing at 4:30 AM every day'), 
         subtitle: Text('Ringing after 12 hours'), 
         value: this.valuefirst, 
         onChanged: (bool value) { 
          setState(() { 
           this.valuefirst = value; 
          }); 
         }, 
        ), 
        CheckboxListTile( 
         controlAffinity: ListTileControlAffinity.trailing, 
         secondary: const Icon(Icons.alarm), 
         title: const Text('Ringing at 5:00 AM every day'), 
         subtitle: Text('Ringing after 12 hours'), 
         value: this.valuesecond, 
         onChanged: (bool value) { 
          setState(() { 
           this.valuesecond = value; 
          }); 
         }, 
        ), 
       ], 
      ) 
    ), 
   ), 
  ); 
 } 
}

Đầu ra

Bây giờ thực thi ứng dụng trong trình giả lập hoặc thiết bị, chúng ta sẽ nhận được màn hình sau:

cafedev flutter

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

 • Full series tự học Flutter từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.
 • Các nguồn kiến thức MIỄN PHÍ VÔ GIÁ từ cafedev tại đây

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

 • Group Facebook
 • Fanpage
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Trang chủ

Chào thân ái và quyết thắng!


Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Dạy Kèm IT nha các bạn, Thanks you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *