Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Tìm hiểu về widget Card trong Flutter

Card(Thẻ) là một trang tính được sử dụng để đại diện cho các thông tin liên quan đến nhau, chẳng hạn như album, vị trí địa lý, chi tiết liên hệ, v.v. Một Card trong Flutter có dạng góc tròn và có bóng . Chúng ta chủ yếu sử dụng nó để lưu trữ nội dung và hành động của một đối tượng duy nhất. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một widget Card trong Flutter . Chúng ta cũng sẽ học cách tùy chỉnh widget Card.

Việc tạo Card trong Flutter rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần gọi hàm tạo Card và sau đó chuyển một widget làm thuộc tính child để hiển thị nội dung và hành động bên trong Card. Xem đoạn code tạo Card đơn giản dưới đây:

return Card( 
  child: Column( 
   mainAxisSize: MainAxisSize.min, 
   children: <Widget>[ 
    const ListTile( 
     leading: Icon(Icons.album, size: 45), 
     title: Text('Sonu Nigam'), 
     subtitle: Text('Best of Sonu Nigam Song'), 
    ), 
   ], 
  ), 
 ); 

1. Thuộc tính trong Card Flutter

Chúng ta có thể tùy chỉnh Card bằng cách sử dụng các thuộc tính. Một số thuộc tính cần thiết được đưa ra dưới đây:

Tên thuộc tínhMô tả
borderOnForegroundNó được sử dụng để vẽ đường viền phía trước của một child. Theo mặc định, nó là true. Nếu nó là false, nó đã vẽ đường viền phía sau đứa trẻ.
colorNó được sử dụng để tô màu nền của Card.
elevationNó kiểm soát kích thước bóng bên dưới Card. Giá trị độ cao lớn hơn làm cho khoảng cách bóng lớn hơn.
marginNó được sử dụng để tùy chỉnh không gian bên ngoài của Card.
shapeNó được sử dụng để chỉ định hình dạng của Card.
shadowColorNó được sử dụng để vẽ bóng của Card.
clipBehaviorNó được sử dụng để kẹp nội dung của Card.

Nếu chúng ta muốn tùy chỉnh kích thước của Card, bắt buộc phải đặt nó trong một widget Container hoặc SizedBox . Tại đây, chúng ta có thể đặt chiều cao và chiều rộng của Card có thể được hiển thị trong code dưới đây:

Container( 
  width: 150, 
  height: 150, 
  child: Card( 
    ... 
  ), 
 ) 

Hãy để chúng ta hiểu cách sử dụng widget Card trong Flutter với sự trợ giúp của ví dụ.


Thí dụ:

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một widget Card hiển thị thông tin album và hai hành động có tên là PlayPause. Tạo một dự án trong IDE, mở tệp main.dart và thay thế nó bằng code sau.

import 'package:flutter/material.dart'; 
 
void main() => runApp(MyApp()); 
 
/// This Widget is the main application widget. 
class MyApp extends StatelessWidget { 
 @override 
 Widget build(BuildContext context) { 
  return MaterialApp( 
   home: Scaffold( 
    appBar: AppBar(title: Text('Flutter Card Example')), 
    backgroundColor: Colors.yellow, 
    body: MyCardWidget(), 
   ), 
  ); 
 } 
} 
 
/// This is the stateless widget that the main application instantiates. 
class MyCardWidget extends StatelessWidget { 
 MyCardWidget({Key key}) : super(key: key); 
 
 @override 
 Widget build(BuildContext context) { 
  return Center( 
   child: Container( 
    width: 300, 
    height: 200, 
    padding: new EdgeInsets.all(10.0), 
    child: Card( 
     shape: RoundedRectangleBorder( 
      borderRadius: BorderRadius.circular(15.0), 
     ), 
     color: Colors.red, 
     elevation: 10, 
     child: Column( 
      mainAxisSize: MainAxisSize.min, 
      children: <Widget>[ 
       const ListTile( 
        leading: Icon(Icons.album, size: 60), 
        title: Text( 
         'Sonu Nigam', 
         style: TextStyle(fontSize: 30.0) 
        ), 
        subtitle: Text( 
         'Best of Sonu Nigam Music.', 
         style: TextStyle(fontSize: 18.0) 
        ), 
       ), 
       ButtonBar( 
        children: <Widget>[ 
         RaisedButton( 
          child: const Text('Play'), 
          onPressed: () {/* ... */}, 
         ), 
         RaisedButton( 
          child: const Text('Pause'), 
          onPressed: () {/* ... */}, 
         ), 
        ], 
       ), 
      ], 
     ), 
    ), 
   ) 
  ); 
 } 
}

Đầu ra:

Khi chúng ta chạy ứng dụng này, nó sẽ hiển thị giao diện người dùng của màn hình như ảnh chụp màn hình bên dưới.

flutter card

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.


Tài liệu từ cafedev:

 • Full series tự học Flutter từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.
 • Các nguồn kiến thức MIỄN PHÍ VÔ GIÁ từ cafedev tại đây

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

 • Group Facebook
 • Fanpage
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Trang chủ

Chào thân ái và quyết thắng!


Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Dạy Kèm IT nha các bạn, Thanks you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *