Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Thuộc tính tĩnh (Static Property) trong PHP

Thuộc tính tĩnh (static property) là gì ?

– Đối với lập trình hướng đối tượng trong PHP, “thuộc tính tĩnh” là loại thuộc tính có thể được gọi trực tiếp mà không cần phải tạo một đối tượng từ lớp chứa thuộc tính đó.

– Trong một lớp, thuộc tính tĩnh được khai báo bởi từ khóa static.

<?php
	class ClassName{
		public static $staticProperty = "daykemit.vn";
	}
?>

– Khi muốn truy cập một thuộc tính tĩnh thì chúng ta sử dụng tên lớp, theo sau là cặp dấu hai chấm :: và tên thuộc tính tĩnh.

ClassName::staticProperty;

– Thuộc tính $value trong lớp Pi là một thuộc tính tĩnh.

– Ở câu lệnh cuối, các bạn thấy tôi gọi đến thuộc tính $value mà không cần phải tạo một đối tượng từ lớp Pi.

<?php
	class Pi{
		public static $value = 3.14159;
	}
	echo Pi::$value;
?>

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tĩnh

– Một thuộc tính tĩnh có thể được truy cập từ một phương thức trong cùng lớp bằng cách sử dụng từ khóa self và dấu hai chấm ::

<?php
	class Pi{
		public static $value = 3.14159;
		public function staticValue(){
			return self::$value;
		}
	}
	$pi = new Pi();
	echo $pi->staticValue();
?>

– Để truy cập một thuộc tính tĩnh từ lớp con, các bạn hãy sử dụng tử khóa parent bên trong lớp con.

<?php
	class pi{
		public static $value=3.14159;
	}
	class x extends pi{
		public function xStatic(){
			return parent::$value;
		}
	}
	echo x::$value;
	echo "<br>";
	$x = new x();
	echo $x->xStatic();
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *