Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP PHP Filter

– Trong PHP, bộ lọc (filter) được xử dụng để xác thực và lọc dữ liệu đến từ các nguồn không an toàn, chẳng hạn như đầu vào của người dùng.

filter_has_var()– Kiểm tra xem một biến (với kiểu đầu vào chỉ định) có tồn tại hay không.
filter_id()– Trả về “ID bộ lọc” dựa trên “tên bộ lọc”.
filter_input()– Nhận một biến bên ngoài (ví dụ như từ biểu mẫu) và tùy chọn lọc nó.
filter_input_array()– Nhận các biến bên ngoài (ví dụ như từ biểu mẫu) và tùy chọn lọc chúng.
filter_list()– Trả về một mảng chứa tên của tất cả các bộ lọc được hỗ trợ trong PHP.
filter_var()– Lọc một biến dựa trên một bộ lọc chỉ định.
filter_var_array()– Nhận nhiều biến và lọc chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *