Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Chức năng của hàm __destruct()

– Trong lập trình hướng đối tượng, hàm __destruct() thường được khai báo bên trong một lớp, PHP sẽ tự động gọi hàm này ở cuối tập lệnh.

– Khi bạn tạo một đối tượng, hàm __destruct() sẽ tự động được gọi ở cuối tập lệnh.

<?php
	class Mobile{
		public $model;
		function __construct($input_model){
			$this->model = $input_model;
		}
		function __destruct(){
			echo "Model: " . $this->model;
		}
	}
	$samsung = new Mobile("Samsung Galaxy 3");
	echo "------ Dưới đây là thông tin sản phẩm ------ <br>";
?>

– Dưới đây là một ví dụ khác.

<?php
	class Mobile{
		public $model;
		public $color;
		public $price;
		function __construct($input_model, $input_color, $input_price){
			$this->model = $input_model;
			$this->color = $input_color;
			$this->price = $input_price;
		}
		function __destruct(){
			echo "Model {$this->model} <br> Màu sắc: {$this->color} <br> Giá sản phẩm: {$this->price}";
		}
	}
	$samsung = new Mobile("Samsung Galaxy 3", "Blue", "3.500.000");
	echo "------ Dưới đây là thông tin sản phẩm ------ <br>";
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *