Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Các hàm xử lý ngoại lệ

– Ngoại lệ (Exception) được sử dụng bởi các hàm & phương thức để gửi thông tin về những lỗi và hành vi không mong muốn.

– Đối tượng Exception không có thuộc tính public, nó chỉ có thuộc tính private & protected có thể ghi hoặc đọc bằng cách sử dụng hàm tạo (constructor) và các phương thức (method).

– Dưới đây là bảng mô tả các phương thức của đối tượng Exception.

Exception()– Tạo đối tượng Exception.
getCode()– Trả về một số nguyên (cái số được sử dụng để xác định ngoại lệ)
getFile()– Trả về đường dẫn tuyệt đối của tập tin xảy ra ngoại lệ.
getMessage()– Trả về một chuỗi mô tả lỗi khiến ngoại lệ được ném ra.
getLine()– Trả về số thứ tự của dòng mã ném ra ngoại lệ.
getPrevious()– Nếu ngoại lệ được kích hoạt bởi một ngoại lệ khác thì phương thức getPrevious() sẽ trả về ngoại lệ khác. Nếu không, nó sẽ trả về NULL.
getTrace()– Trả về một mảng chứa các thông tin về tất cả các hàm đang chạy tại thời điểm ngoại lệ được ném ra.
getTraceAsString()– Tương tự như hàm getTrace() nhưng ở dạng chuỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *