Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Các hàm FTP

ftp_alloc()– Phân bổ không gian cho tập tin được tải lên máy chủ FTP.
ftp_cdup()– Thay đổi thành thư mục mẹ trên máy chủ FTP.
ftp_chdir()– Thay đổi thư mục hiện tại trên máy chủ FTP.
ftp_chmod()– Thiết lập quyền trên tập tin thông qua FTP.
ftp_close()– Đóng một kết nối FTP.
ftp_quit()
ftp_connect()– Mở một kết nối FTP.
ftp_delete()– Xóa một tập tin trên máy chủ FTP.
ftp_exec()– Thực thi một lệnh trên máy chủ FTP.
ftp_fget()– Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP và lưu nó vào tệp cục bộ đang mở.
ftp_fput()– Tải lên từ một tệp đang mở và lưu nó vào một tệp trên máy chủ FTP.
ftp_get()– Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP.
ftp_get_option()– Trả về các tùy chọn thời gian chạy của kết nối FTP.
ftp_login()– Đăng nhập vào kết nối FTP.
ftp_mdtm()– Trả về thời điểm chỉnh sửa lần cuối của một tệp.
ftp_mkdir()– Tạo một thư mục mới trên máy chủ FTP.
ftp_mlsd()– Trả về danh sách các tệp trong thư mục chỉ định.
ftp_nb_continue()– Tiếp tục việc truy xuất / gửi tệp (không chặn)
ftp_nb_fget()– Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP và lưu nó vào tệp đang mở (không chặn)
ftp_nb_fput()– Tải lên từ tệp đang mở và lưu vào một tệp trên máy chủ FTP (không chặn)
ftp_nb_get()– Tải xuống một tệp từ máy chủ FTP (không chặn)
ftp_nb_put()– Tải một tệp lên máy chủ FTP (không chặn)
ftp_nlist()– Trả về danh sách các tập tin trong một thư mục được chỉ định trên máy chủ FTP.
ftp_pasv()– Bật / tắt chế độ thụ động.
ftp_put()– Tải một tệp lên máy chủ FTP.
ftp_pwd()– Trả về tên thư mục hiện tại.
ftp_raw()– Gửi một lệnh thô đến máy chủ FTP.
ftp_rawlist()– Trả về một danh sách các thông tin với thông tin tập tin từ một thư mục chỉ định.
ftp_rename()– Chỉnh sửa tên tập tin hoặc thư mục trên máy chủ FTP.
ftp_rmdir()– Xóa một thư mục rỗng trên máy chủ FTP.
ftp_set_option()– Thiết lập các tùy chọn thời gian chạy cho kết nối FTP.
ftp_site()– Gửi lệnh FTP SITE đến máy chủ FTP.
ftp_size()– Trả về kích thước của một tập tin được chỉ định.
ftp_ssl_connect()– Mở kết nối SSL-FTP an toàn.
ftp_systype()– Trả về mã định danh loại hệ thống của máy chủ FTP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *