Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Bài 08: Cách hiển thị dữ liệu ra màn hình

– Trong ngôn ngữ lập trình PHP, để hiển thị một nội dung gì đó (ví dụ như: đoạn văn, con số, ….) lên màn hình thì chúng ta có thể sử dụng lệnh echo hoặc lệnh print

– Tuy nhiên, lệnh print có nhiều hạn chế so với lệnh echo , điển hình là việc lệnh print có tốc độ xử lý chậm và ít được hỗ trợ.

– Do đó, lệnh echo luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc hiển thị nội dung lên màn hình.

– Dưới đây là cú pháp chung dùng để sử dụng lệnh echo

echo nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình;

1) Hiển thị văn bản

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là văn bản thì bạn phải đặt chúng bên trong cặp dấu nháy kép ” “ hoặc cặp dấu nháy đơn ‘ ‘

<?php
	echo "Nguyễn Thành Nhân";
	echo 'Lập Trình Web';
?>

2) Hiển thị số

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là số thì bạn cứ để nguyên.

<?php
	echo 1993;
?>

3) Hiển thị giá trị của biến

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là giá trị của biến thì bạn cứ để nguyên tên biến.

<?php
	$name = "Nguyễn Thành Nhân";
	$year = 1993;
	echo $name;
	echo $year;
?>

4) Hiển thị phần tử HTML

– Lệnh echo cũng có thể dùng để hiển thị các phần tử HTML.

– Quy tắc viết các phần tử HTML cũng tương tự như quy tắc viết chuỗi (văn bản), đó chính là đặt chúng vào bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.

<?php
	echo "<h1>HTML</h1>";
	echo '<h2>Ngôn ngữ lập trình PHP</h2>';
	echo "<h3>Hướng dẫn học</h3>
	<h4>Lập trình web</h4>
	<p><b><i><u>từ cơ bản đến nâng cao</u></i></b></p>";
?>

Lưu ý:

  • Nếu đoạn mã HTML được đặt bên trong cặp dấu nháy kép thì đoạn mã HTML đó không được chứa ký tự là dấu nháy kép (nhưng nó có thể chứa ký tự là dấu nháy đơn)
  • Nếu đoạn mã HTML được đặt bên trong cặp dấu nháy đơn thì đoạn mã HTML đó không được chứa ký tự là dấu nháy đơn (nhưng nó có thể chứa ký tự là dấu nháy kép)
<?php
	echo "<p>Tài <b style="color:blue">liệu</b> học HTML</p>"; //SAI
	echo "<p>Tài <b style='color:blue'>liệu</b> học HTML</p>"; //ĐÚNG
	echo '<p>Tài <b style='color:green'>liệu</b> học CSS</p>'; //SAI
	echo '<p>Tài <b style="color:green">liệu</b> học CSS</p>'; //ĐÚNG
?>

5) Nối các nội dung lại với nhau

– Thay vì phải sử dụng nhiều lệnh echo để hiển thị nhiều nội dung, ta có thể nối các nội dung đó lại với nhau thành một bằng cách đặt dấu chấm nằm giữa hai nội dung.

<?php
	$text = " sống tại Cần thơ";
	echo "Tôi tên là " . "Nguyễn Thành Nhân" . " sinh năm " . 1993 . $text;
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *