Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

MySQL Bài 37: Lập chỉ mục trên cột để cải thiện tốc độ truy vấn dữ liệu

– Việc lập chỉ mục (index) trên các cột sẽ giúp cải thiện tốc độ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, khi cập nhật bảng có chỉ mục sẽ chậm hơn so với bảng không có chỉ mục, bởi vì chỉ mục cũng cần phải cập nhật (các bạn chỉ nên lập chỉ mục trên những cột được tìm kiếm thường xuyên)

1) Cách lập chỉ mục

– Để lập chỉ mục cho cột thì chúng ta sử dụng lệnh CREATE INDEX với cú pháp như sau:

CREATE INDEX index_name ON table_name (column1, column2, column3, ....);
Ví dụ:

– Tôi có một cái bảng SinhVien như bên dưới:

MSSVHoTenNamSinhGioiTinh
1Nguyễn Thành Nhân1993Nam
2Doãn Thiên Sầu1985Nam
3Phạm Thị Tuyết Nhung1996Nữ
4Võ Đại Lang1987Nam

– Câu lệnh bên dưới được dùng để tạo một cái chỉ mục (có tên là hello500) trên hai cột HoTen & NamSinh.

CREATE INDEX hello500 ON SinhVien (HoTen, NamSinh);

2) Cách xóa chỉ mục

– Dưới đây là cú pháp dùng để xóa một cái chỉ mục ra khỏi bảng.

ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name;

– Ví dụ, để xóa chỉ mục có tên là hello500 ra khỏi bảng SinhVien thì tôi sử dụng câu lệnh như sau:

ALTER TABLE SinhVien DROP INDEX hello500;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *