Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

MySQL Bài 36: Ràng buộc DEFAULT trong MySQL

1) Chức năng của ràng buộc DEFAULT

– Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, ràng buộc DEFAULT được dùng để thiết lập một giá trị mặc định cho cột, điều đó có nghĩa là khi chúng ta chèn một hàng mới vào bên trong bảng mà không gán giá trị cho cột này thì cột này sẽ nhận giá trị mặc định.

Ví dụ:

– Đoạn mã bên dưới dùng để tạo bảng Student. Trong đó, hai cột Age & City bị thiết lập ràng buộc DEFAULT, nếu chúng ta chèn một sinh viên mà không gán giá trị cho cột Age thì mặc định sinh viên sẽ có tuổi là 22, tương tự nếu không gán giá trị cho cột City thì mặc định sinh viên sẽ sống ở Cần Thơ.

CREATE TABLE Student(
	ID INT,
	FullName VARCHAR(255),
	Age INT DEFAULT 22,
	City VARCHAR(255) DEFAULT "Cần Thơ"
);

– Khi tôi thực thi câu lệnh INSERT INTO Student (ID,FullName) VALUE (1,”Dương Văn Gánh”); để chèn một sinh viên vào bên trong cái bảng Student thì cái bảng Student sẽ trở thành:

IDFullNameAgeCity
1Dương Văn Gánh22Cần Thơ

2) Thêm ràng buộc DEFAULT (khi bảng đã được tạo)

– Đối với trường hợp bảng đã được tạo trước đó, nhưng do quên thiết lập ràng buộc DEFAULT cho cột nên bây giờ các bạn muốn bổ sung, để làm được điều đó thì chúng ta sử dụng lệnh chỉnh sửa bảng như bên dưới.

ALTER TABLE table_name ALTER column_name SET DEFAULT giá_trị_mặc_định;

– Ví dụ, để bổ sung giá trị mặc định cho cột FullName (trong cái bảng Student) là Nguyễn Thành Nhân thì tôi sử dụng câu lệnh như bên dưới.

ALTER TABLE Student ALTER FullName SET DEFAULT "Nguyễn Thành Nhân";

3) Cách xóa ràng buộc DEFAULT

– Dưới đây là cú pháp dùng để xóa ràng buộc DEFAULT ra khỏi cột.

ALTER TABLE table_name ALTER column_name DROP DEFAULT;

– Ví dụ, để xóa ràng buộc DEFAULT trên cột FullName (trong cái bảng Student) là thì tôi sử dụng câu lệnh sau.

ALTER TABLE Student ALTER FullName DROP DEFAULT;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *