Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

MySQL Bài 20: Cách sử dụng toán tử IN trong MySQL

– Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, toán tử IN thường được sử dụng bởi mệnh đề WHERE để thực hiện việc chọn lọc dữ liệu theo điều kiện (toán tử IN sẽ khai báo một tập hợp các giá trị, nếu giá trị dữ liệu của cột cần tìm trùng khớp với một trong số những giá trị được khai báo thì tức là thỏa điều kiện)

– Toán tử IN có hai cách sử dụng như sau:

Cách 1: Khai báo một tập hợp những giá trị cụ thể.

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1, value2, value3, value4, value5, . . . .);

Cách 2: Khai báo một câu lệnh chọn lọc dữ liệu để trả về một cột các giá trị.

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE column_name IN (câu lệnh SELECT);

MỘT SỐ VÍ DỤ

– Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng hai cái bảng SinhVien & ThanhPho như bên dưới để làm ví dụ minh họa:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Nguyễn Thành NhânNam22An Giang
2Phạm Thu HiềnNữ18Cần Thơ
3Dương Văn GánhNam23Bạc Liêu
4Lê Thị Tuyết NhungNữ19Sóc Trăng
5Trần Thị Huỳnh NhưNữ20Cần Thơ
6Doãn Thiên SầuNam18An Giang
7Tì Sa Môn ThiênNam21Vĩnh Long
MSTPTenThanhPho
1Cần Thơ
2Vĩnh Long
3Sóc Trăng
4An Giang
5Bạc Liêu
Ví dụ:

– Liệt kê những sinh viên sống tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng

SELECT *
FROM SinhVien
WHERE ThanhPho IN ("Cần Thơ", "Vĩnh Long", "Sóc Trăng");

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
2Phạm Thu HiềnNữ18Cần Thơ
4Lê Thị Tuyết NhungNữ19Sóc Trăng
5Trần Thị Huỳnh NhưNữ20Cần Thơ
7Tì Sa Môn ThiênNam21Vĩnh Long
Ví dụ:

– Liệt kê những sinh viên sống tại các thành phố có MSTP lớn hơn 3

SELECT *
FROM SinhVien
WHERE ThanhPho IN (SELECT TenThanhPho FROM ThanhPho WHERE MSTP > 3);

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Nguyễn Thành NhânNam22An Giang
3Dương Văn GánhNam23Bạc Liêu
6Doãn Thiên SầuNam18An Giang

– Việc sử dụng toán tử IN cũng tương tự như dùng mệnh đề WHERE với nhiều toán tử OR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *