Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

MySQL Bài 18: Giới hạn số lượng kết quả trả về từ lệnh truy xuất dữ liệu

– Thông thường, khi chúng ta sử dụng lệnh SELECT để lấy dữ liệu trên một cái bảng thì mặc định nó sẽ lấy hết tất cả những hàng thỏa điều kiện. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta không muốn như thế, chúng ta chỉ cần một số lượng hàng nhất định, để làm được điều đó thì ta thêm từ khóa LIMIT nằm cuối câu lệnh SELECT.

– Cú pháp:

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE condition
LIMIT số lượng hàng muốn lấy;

MỘT SỐ VÍ DỤ

– Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng SinhVien như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Cần Thơ
2Dương Nhật Tuấn DungNam19An Giang
3Chu Trúc ThanhNữ21Bạc Liêu
4Doãn Quốc Thiên ThanhNữ19Cần Thơ
5Đường Tạm TạngNam35Sóc Trăng
6Âu Dương PhongNam27Trà Vinh
7Lý Mạc SầuNữ23Cần Thơ
Ví dụ 1:

– Liệt kê 3 sinh viên (nằm ở đầu bảng)

SELECT * FROM SinhVien LIMIT 3;

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Cần Thơ
2Dương Nhật Tuấn DungNam19An Giang
3Chu Trúc ThanhNữ21Bạc Liêu
Ví dụ 2:

– Liệt kê 3 sinh viên (nằm ở cuối bảng)

SELECT * FROM SinhVien ORDER BY MSSV DESC LIMIT 3;

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
7Lý Mạc SầuNữ23Cần Thơ
6Âu Dương PhongNam27Trà Vinh
5Đường Tạm TạngNam35Sóc Trăng
Ví dụ 3:

– Liệt kê 2 sinh viên sống ở Cần Thơ (nằm ở đầu bảng)

SELECT * FROM Student WHERE ThanhPho="Cần Thơ" LIMIT 2;

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì tôi sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Cần Thơ
4Doãn Quốc Thiên ThanhNữ19Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *