Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

MySQL Bài 16: Cách cập nhật dữ liệu bên trong cái bảng

– Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, lệnh UPDATE được dùng để cập nhật dữ liệu bên trong bảng.

– Để sử dụng lệnh UPDATE thì chúng ta dùng cú pháp như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, . . . .
WHERE condition;

– Trong đó:

  • table_name là tên của cái bảng mà chúng ta muốn cập nhật dữ liệu bên trong nó
  • column1, column2 là tên của những cột sẽ được cập nhật dữ liệu
  • value1, value2 lần lượt là những giá trị dùng để thay thế cho giá trị cũ của các cột column1, column2
  • condition là điều kiện, nó dùng để xác định những hàng nào sẽ được cập nhật dữ liệu

– Trong bài học này, tôi sẽ sử dụng cái bảng SinhVien như bên dưới để làm một số ví dụ minh họa.

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Cần Thơ
2Dương Nhật Tuấn DungNam19An Giang
3Chu Trúc ThanhNữ21Bạc Liêu
4Đường Tạm TạngNam35Sóc Trăng
5Doãn Quốc Thiên ThanhNữ23Cà Mau
Ví dụ:

– Cập nhật lại thông tin cho sinh viên có MSSV là 3 (đổi họ tên thành Phan Kim Liên, 44 tuổi)

UPDATE SinhVien
SET HoTen="Phan Kim Liên", Tuoi=44
WHERE MSSV=3;

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Cần Thơ
2Dương Nhật Tuấn DungNam19An Giang
3Phan Kim LiênNữ44Bạc Liêu
4Đường Tạm TạngNam35Sóc Trăng
5Doãn Quốc Thiên ThanhNữ23Cà Mau
Ví dụ:

– Cập nhật lại thông tin cho các sinh viên nam 19 tuổi (đổi thành phố sang Hải Phòng)

UPDATE SinhVien
SET ThanhPho="Hải Phòng"
WHERE GioiTinh="Nam" AND Tuoi=19;

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Hải Phòng
2Dương Nhật Tuấn DungNam19Hải Phòng
3Phan Kim LiênNữ44Bạc Liêu
4Đường Tạm TạngNam35Sóc Trăng
5Doãn Quốc Thiên ThanhNữ23Cà Mau

Lưu ý: Khi sử dụng câu lệnh UPDATE, nếu chúng ta không xác định mệnh đề WHERE thì tất cả các hàng trên cái bảng đều sẽ bị cập nhật.

Ví dụ:

– Cập nhật lại thành phố là Vũng Tàu cho tất cả các sinh viên.

UPDATE SinhVien SET ThanhPho="Vũng Tàu";

– Sau khi thực thi câu lệnh phía trên thì cái bảng SinhVien sẽ trở thành:

MSSVHoTenGioiTinhTuoiThanhPho
1Tây Môn Phi TuyếtNam19Vũng Tàu
2Dương Nhật Tuấn DungNam19Vũng Tàu
3Phan Kim LiênNữ44Vũng Tàu
4Đường Tạm TạngNam35Vũng Tàu
5Doãn Quốc Thiên ThanhNữ23Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *