Kotlin

Giới thiệu mọi thứ về Kotlin và top 5 lý do nên dùng nó

Chào các bạn, hôm này cafedev sẽ tổng hợp và giới thiệu chi tiết về [...]

[Tự học Kotlin] Sealed class trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về Sealed class, cách chúng được tạo [...]

[Tự học Kotlin] Chuyển đổi kiểu trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về chuyển đổi kiểu, làm thế nào [...]

[Tự học Kotlin] Class trừu tượng trong Kotlin

Trong bài viết này, cafedev chia sẻ cho bạn về class trừu tượng và cách [...]

[Tự học Kotlin] Biểu thức continue trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng biểu thức continue để bỏ [...]

[Tự học Kotlin] Các toán tử trong Kotlin

Kotlin có một tập hợp các toán tử để thực hiện các phép toán số [...]

[Tự học Kotlin] Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin

Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về các biến, cách tạo chúng và các [...]

[Tự học Kotlin] Các hàm tạo trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm tạo trong Kotlin (cả [...]

[Tự học Kotlin] Gọi hàm Infix trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng ký hiệu infix để gọi [...]

[Tự học Kotlin] Biểu thức, câu lệnh và khối câu lệnh trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các biểu thức và các câu [...]

[Tự học Kotlin] Biểu thức when trong Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc when trong Kotlin qua [...]

[Tự học Kotlin] Các đối số mặc định và đối số được đặt tên của Kotlin

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các đối số mặc định và [...]