Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

jQuery Bài 13: jQuery Ancestors

Trong jQuery, có chủ yếu 3 phương thức dùng để chọn các phần tử tổ tiên.

  • Phương thức parent() – dùng để chọn phần tử cha mẹ.
  • Phương thức parents() – dùng để chọn phần tử cha mẹ, ông bà, tổ tiên,…. (nói chúng là từ cha mẹ trở lên).
  • Phương thức parentsUntil() – dùng để chọn các phần tử tổ tiên nằm bên trong một phần tử chỉ định

Phương thức parent() trong jQuery

Phương thức parent() được dùng để chọn phần tử cha mẹ.

Ví dụ 1:

Câu lệnh dưới đây sẽ chọn phần tử là cha mẹ của phần tử <span>, sau đó dùng phương thức attr() để thêm thuộc tính style với giá trị “border:5px solid red” cho phần tử đó.


$("span").parent().attr("style","border:5px solid red");

Xem ví dụ

Ví dụ 2:

Câu lệnh dưới đây sẽ chọn phần tử là cha mẹ của phần tử <span> với điều kiện phần tử cha mẹ đó phải là <li>, sau đó dùng phương thức attr() để thêm thuộc tính style với giá trị “border:5px solid red” cho phần tử đó.


$("span").parent("li").attr("style","border:5px solid red");

Xem ví dụ

Phương thức parents() trong jQuery

Phương thức parents() được dùng để chọn các phần tử cha mẹ, ông bà, tổ tiên,….

Ví dụ 1:

Câu lệnh dưới đây sẽ chọn các phần tử là tổ tiên của <span>, sau đó dùng phương thức attr() để thêm thuộc tính style với giá trị “border:1px solid red” cho phần tử đó.


$("span").parents().attr("style","border:1px solid red");

Xem ví dụ

Ví dụ 2:

Câu lệnh dưới đây sẽ chọn phần tử là cha mẹ của phần tử <span> với điều kiện phần tử cha mẹ đó phải là <li>, sau đó dùng phương thức attr() để thêm thuộc tính style với giá trị “border:5px solid red” cho phần tử đó.


$("span").parent("li").attr("style","border:5px solid red");

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *