Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

jQuery Bài 11: jQuery Remove

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML.

  • Phương thức remove() – dùng để xóa phần tử HTML.
  • Phương thức empty() – dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Phương thức remove() trong jQuery

Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,relectorN").remove();
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa và các phần tử <div> có class là “abc”, và các phần tử <p>


$("p, div.abc").remove();

Xem ví dụ

Ngoài cách điền các tham số như tên class, tên id, :first-child, :last-child,.v.v.. vào trong selector, bạn cũng có thể đặt chúng vào bên trong phương thức remove()

Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa các phần tử <div> và <p> có class là “abc”


$("p, div").remove(".abc");

Xem ví dụ

Phương thức empty() trong jQuery

Phương thức empty() được dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,relectorN").empty();
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa nội dung của các phần tử <div> có class là “abc” và các phần tử <p>


$("p, div.abc").empty();

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *