Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

jQuery Bài 10: jQuery Get

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML.

  • text() – lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML)
  • html() – lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML)
  • val() – lấy giá trị của một trường input
  • attr(“tên thuộc tính”) – lấy giá trị thuộc tính của một phần tử HTML
Ví dụ:

Đoạn mã dưới đây lấy nội dung của phần tử <div> bằng hai phương thức khác nhau. 


$("#button1").click(function(){
    alert($("div").text());
})
$("#button2").click(function(){
    alert($("div").html());
})

Xem ví dụ

Ví dụ:

Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của trường input


$("button").click(function(){
    alert($("input").val());
})

Xem ví dụ

Ví dụ:

Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của thuộc tính target của phân tử <a>


$("button").click(function(){
    alert($("a").attr("target"));
})

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *