Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

jQuery Bài 06: jQuery Callback

Một hàm Callback sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng jQuery hiện tại đã thực hiện xong 100%.

Tại sao lại cần dùng hàm Callback?

Trong JavaScript, các câu lệnh sẽ được thực thi theo thứ tự từ trên xuống dưới sau khi câu lệnh phía trên đã hoàn thành xong. Tuy nhiên, đối với các hiệu ứng của jQuery thì các câu lệnh phía bên dưới vẫn có thể thực thi mặc dù hiệu ứng jQuery đã thực thi xong hay chưa.

Đối với các hiệu ứng thiết lập thười gian quá dài (chẳng hạn như 5 giây, 10 giây). Nếu không dùng hàm Callback mà bạn lại muốn câu lệnh phía dưới thực thi sau khi hiệu ứng jQuery hoàn thành, thì đó là điều không thể, dẫn đến chức năng hoạt động không như ý muốn.

Do đó, để ngăn chặn điều này, bạn cần dùng đến hàm callback. 

Một hàm callback sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng jQuery hoàn thành 100%.

Một cú pháp điển hình: $(selector).hide(speed,callback);

Ví dụ:

Đoãn mã dưới đây bao gồm hai ví dụ, một ví dụ KHÔNG sử dụng hàm callback, một ví dụ CÓ sử dụng hàm callback


$("#hide-khong").click(function(){
    $("div").hide(3000);
    alert("Đã ẩn phần tử HTML");
});
$("#hide-co").click(function(){
    $("div").hide(3000, function(){
        alert("Đã ẩn phần tử HTML");
    });
});

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *