Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

JavaScript | BOM | Đối tượng Location

1) Các thành phần cơ bản của một URL

– Ví dụ, nếu chúng ta có một URL như sau:

http://webcoban.vn/javascript/thong-tin-tai-khoan.html?user=nguyenthanhnhan&year=1993#part5

– Thì URL đó sẽ có 5 thành phần cơ bản là:

Thành phầnGiá trịMô tả (nếu có)
Giao thứchttp:
Tên máy chủwebcoban.vn
Tên đường dẫn/javascript/thong-tin-tai-khoan.html
Chuỗi truy vấn?user=nguyenthanhnhan&year=1993Chuỗi truy vấn được xác định từ vị trí dấu chấm hỏi (?) đến trước dấu thăng (#)
Chỗ neo (anchor)#part5Chỗ neo được xác định từ vị trí dấu thăng (#) đến hết URL

2) Đối tượng Location

– Đối tượng location chứa các thông tin về URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập)

– Với việc truy cập vào các thuộc tính của đối tượng location, ta sẽ lấy được những thông tin của URL hiện tại như: giao thức, tên máy chủ, tên dường dẫn, chuỗi truy vấn, chỗ neo,….

– Dưới đây là danh sách các thuộc tính thường được sử dụng nhất của đối tượng location:

Thuộc tínhMô tả
hrefTrả về URL hiện tại
protocolTrả về giao thức của URL hiện tại
hostnameTrả về tên máy chủ của URL hiện tại
pathnameTrả về tên đường dẫn của URL hiện tại
searchTrả về chuỗi truy vấn của URL hiện tại
hashTrả về chỗ neo (anchor) của URL hiện tại

– Ngoài ra, đối tượng location còn cung cấp một số phương thức như:

Phương thứcMô tả
reload()Tải lại trang hiện tại
replace()Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác
assign()Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác

2.1) Lấy URL hiện tại

– Để lấy URL hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính href của đối tượng location.

Ví dụ:
<script>
  var x = location.href;
</script>

Đối với trang web mà bạn đang truy cập, biến x sẽ có giá trị là:

Xem ví dụ

2.2) Lấy giao thức của URL hiện tại

– Để lấy giao thức của URL hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính protocol của đối tượng location.

Ví dụ:
<script>
  var x = location.protocol;
</script>

Đối với trang web mà bạn đang truy cập, biến x sẽ có giá trị là:

Xem ví dụ

2.3) Lấy tên máy chủ của URL hiện tại

– Để lấy tên máy chủ của URL hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính hostname của đối tượng location.

Ví dụ:
<script>
  var x = location.hostname;
</script>

Đối với trang web mà bạn đang truy cập, biến x sẽ có giá trị là:

Xem ví dụ

2.4) Lấy tên đường dẫn của URL hiện tại

– Để lấy tên đường dẫn của URL hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính pathname của đối tượng location.

Ví dụ:
<script>
  var x = location.pathname;
</script>

Đối với trang web mà bạn đang truy cập, biến x sẽ có giá trị là:

Xem ví dụ

2.5) Lấy chuỗi truy vấn của URL hiện tại

– Để lấy chuỗi truy vấn của URL hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính search của đối tượng location.

Ví dụ:

<script>
 var x = location.search;
</script>

Xem ví dụ

Bạn sẽ được tìm hiểu rõ thế nào là chuỗi truy vấn trong loạt bài hướng dẫn học PHP

2.6) Lấy chỗ treo của URL hiện tại

– Để lấy chỗ neo (anchor) của URL hiện tại, ta truy cập vào thuộc tính hash của đối tượng location.

Ví dụ:

<script>
  var x = location.hash;
</script>

Xem ví dụ

2.7) Tải lại trang hiện tại

– Để tải lại trang hiện tại, ta truy cập vào phương thức reload() của đối tượng location.

– Phương thức reload() có ý nghĩa giống như khi ta bấm vào nút “Tải lại trang này” trên trình duyệt.

đối tượng location trong javascript

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <button type="button" onclick="tai_lai_trang()">Tải lại trang</button>
  <script>
    function tai_lai_trang(){
      location.reload();
    }
  </script>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị:

Xem ví dụ

2.8) Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác

– Để điều hướng trang hiện tại sang một trang khác, ta có thể truy cập vào một trong hai phương thức replace() hoặc assign() của đối tượng location theo cú pháp như sau:

location.replace(new URL)

hoặc

location.assign(new URL)
Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <button type="button" onclick="dieu_huong()">Điều hướng sang trang khác</button>
  <script>
    function dieu_huong(){
      location.assign("http://webcoban.vn");
    }
  </script>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị:

Xem ví dụ

3) Gợi ý

– Các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng các phương thức và thuộc tính của đối tượng Location một cách đầy đủ và chi tiết nhất Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *