Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

JavaScript Bài 26: Cách định dạng chuỗi ngày tháng trong JavaScript

– Trong bài hướng dẫn trước, tôi có nói đến việc để tạo một đối tượng ngày tháng thì ta phải sử dụng cấu trúc new Date() và cấu trúc new Date() thì được chia làm bốn dạng cú pháp chính:

 • Cú pháp 1: new Date()
 • Cú pháp 2: new Date(milliseconds)
 • Cú pháp 3: new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
 • Cú pháp 4: new Date(chuỗi ngày tháng)

– Trong bốn cú pháp trên: Cú pháp 1-2-3 thì quá đơn giản và đã được giải thích cụ thể trong bài hướng dẫn trước. Riêng cú pháp thứ tư, cách định dạng một chuỗi ngày tháng hơi phức tạp.

– Do đó, ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách định dạng một chuỗi ngày tháng để sử dụng trong cú pháp new Date(chuỗi ngày tháng)

– Trong JavaScript có bốn kiểu cơ bản để định dạng một chuỗi ngày tháng:

 • Short Date
 • Long Date
 • Full Date
 • ISO Date

– Dưới đây là ví dụ minh họa về ngày 12 tháng 3 năm 1974 được định dạng bởi bốn kiểu trên:

KiểuĐịnh dạng
Short Date“03/12/1974”
Long Date“Mar 12 1974”
Full Date“Tue Mar 12 1974”
ISO Date“1974-03-12”

1) Short Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu Short Date sẽ có cấu trúc là:

MM/DD/YYYY
Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974


<script>
  var date = new Date("03/12/1974");
</script>

Xem ví dụ

2) Long Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu Long Date sẽ có cấu trúc là:

Month DD YYYY

– Lưu ý:

 • Month là tháng được viết theo tên tiếng anh.
  (có thể viết đầy đủ như January hoặc viết tắt từ ba ký tự đầu tiên của nó như Jan)
 • Month và DD có thể hoán đổi vị trí cho nhau.
Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974

(Cả bốn đối tượng bên dưới đều như nhau)


<script>
  var date1 = new Date("March 12 1974");
  var date2 = new Date("12 March 1974");
  var date3 = new Date("Mar 12 1974");
  var date4 = new Date("12 Mar 1974");
</script>

Xem ví dụ

3) Full Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu Full Date sẽ có cấu trúc là:

Day Month DD YYYY

– Lưu ý:

 • Day là ngày trong tuần (hay còn gọi là thứ) được viết theo tên tiếng anh.
  (có thể viết đầy đủ như Wednesday hoặc viết tắt từ ba ký tự đầu tiên của nó như Wed)
 • Month là tháng được viết theo tên tiếng anh.
  (có thể viết đầy đủ như January hoặc viết tắt từ ba ký tự đầu tiên của nó như Jan)
Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974

(Cả hai đối tượng bên dưới đều như nhau)


<script>
  var date1 = new Date("Tuesday March 12 1974");
  var date2 = new Date("Tue Mar 12 1974");
</script>

Xem ví dụ

4) ISO Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu ISO Date sẽ có cấu trúc là:

YYYY-MM-DD
Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974


<script>
  var date = new Date("1974-03-12");
</script>

Xem ví dụ

5) Thêm thời gian vào chuỗi ngày tháng

– Để thêm thời gian (giờ, phút, giây) vào chuỗi ngày tháng thì ta đặt dấu cách HH:MM:SS vào phía sau chuỗi ngày tháng.

– Riêng kiểu định dạng ISO Date thì ta đặt THH:MM:SS vào phía sau chuỗi ngày tháng.

Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974, lúc 9 giờ 30 phút


<script>
  var date1 = new Date("03/12/1974 09:30:00"); //Short Date
  var date2 = new Date("Mar 12 1974 09:30:00"); //Long Date
  var date3 = new Date("Tue Mar 12 1974 09:30:00"); //Full Date
  var date4 = new Date("1974-03-12T09:30:00"); //ISO Date
</script>

Xem ví dụ

6) Chuỗi ngày tháng theo giờ tiêu chuẩn UTC

– Ta có thể thêm chữ Z vào cuối chuỗi ngày tháng để thiết lập chuỗi ngày tháng đó được xác định theo giờ tiêu chuẩn UTC.

Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974, lúc 9 giờ 30 phút

(theo giờ tiêu chuẩn UTC)


<script>
  var date1 = new Date("03/12/1974 09:30:00Z"); //Short Date
  var date2 = new Date("Mar 12 1974 09:30:00Z"); //Long Date
  var date3 = new Date("Tue Mar 12 1974 09:30:00Z"); //Full Date
  var date4 = new Date("1974-03-12T09:30:00Z"); //ISO Date
  //Việt Nam trễ hơn giờ tiêu chuẩn 7 tiếng, nên vào thời điểm giờ tiêu chuẩn là 9:30 thì ở Việt Nam sẽ là 16:30
</script>

Xem ví dụ

7) Xác định múi giờ cho chuỗi ngày tháng

– Ta có thể thêm múi giờ vào cuối chuỗi ngày tháng để xác định múi giờ của chuỗi ngày tháng đó.

Ví dụ:

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974, lúc 9 giờ 30 phút

(theo múi giờ của vùng Trung Âu)


<script>
  var date = new Date("03/12/1974 09:30:00 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)");
  //Trung Âu trễ hơn giờ tiêu chuẩn 1 tiếng, Việt Nam trễ hơn giờ tiêu chuẩn 7 tiếng, suy ra Việt Nam trễ hơn Trung Âu 6 tiếng, nên vào thời điểm Trung Âu là 9:30 thì ở Việt Nam sẽ là 15:30
</script>

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *