Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

JavaScript Bài 16: Cách sử dụng chuỗi trong JavaScript

1) Chuỗi là gì?

– Chuỗi (hay còn gọi được là chuỗi ký tự) là một dãy các ký tự.

Ví dụ:

TaiChuỗi gồm 3 ký tự
Tai lieuChuỗi gồm 8 ký tự
Tai lieu hocChuỗi gồm 12 ký tự
Tai lieu hoc JavaScriptChuỗi gồm 23 ký tự
Chuỗi rỗng

Chuỗi mà không chứa ký tự thì được gọi là chuỗi rỗng

2) Cách viết một chuỗi

– Trong JavaScript, chuỗi phải được đặt bên trong cặp dấu nháy kép ” “ hoặc cặp dấu nháy đơn ‘ ‘

Ví dụ:

<script>
  var a = "HTML và CSS"; //Biến a có giá trị là chuỗi HTML và CSS
  var b = 'Tài liệu JavaScript'; //Biến b có giá trị là chuỗi Tài liệu JavaScript
  var c = ""; //Biến c có giá trị là một chuỗi rỗng
</script>

Xem ví dụ

– Hai dấu dùng để đặt xung quanh chuỗi phải cùng một loại, nếu khác loại sẽ dẫn đến sai cú pháp làm chương trình bị lỗi.

Ví dụ:

<script>
  var a = "Tài liệu học JavaScript'; //SAI
  var b = 'Tài liệu học JavaScript"; //SAI
</script>

– Nếu chuỗi được đặt bên trong cặp dấu nháy kép thì chuỗi không được chứa ký tự là dấu nháy kép (tuy nhiên chuỗi được chứa ký tự là dấu nháy đơn).

– Tương tự, nếu chuỗi được đặt bên trong cặp dấu nháy đơn thì chuỗi không được chứa ký tự là dấu nháy đơn (tuy nhiên chuỗi được chứa ký tự là dấu nháy kép).

Ví dụ:

<script>
  var a = "Tài liệu học " JavaScript"; //SAI
  var b = 'Tài liệu học ' JavaScript'; //SAI
  var c = "Tài liệu học ' JavaScript"; //ĐÚNG
  var d = 'Tài liệu học " JavaScript'; //ĐÚNG
</script>

3) Cách nối các chuỗi lại với nhau

– Ta có thể nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi bằng cách sử dụng toán tử +

Ví dụ:

<script>
  var a = "Tài liệu" + " học " + "JavaScript";
</script>

Xem ví dụ

– Ở ví dụ trên, giá trị của biến a là một chuỗi được nối từ ba chuỗi Tài liệu học JavaScript và cả ba chuỗi đều được đặt bên trong cặp dấu nháy kép. Điều đó không có nghĩa là để nối các chuỗi lại với nhau thì các chuỗi phải có cùng một loại dấu bao xung quanh, mà chỉ cần mỗi chuỗi viết đúng theo quy tắc là được.

Ví dụ:

<script>
  var a = 'Tài liệu' + ' học ' + "JavaScript";
</script>

Xem ví dụ

– Nếu giá trị của biến là một chuỗi thì biến đó cũng có thể sử dụng trong việc nối chuỗi.

Ví dụ:

<script>
  var a = "Tài liệu";
  var b = "Javascript";
  var c = a + " học " + b;
  document.write(c);
</script>

Xem ví dụ

4) Cách ngắt ký tự xuống dòng

– Đôi khi viết mã lệnh mà một chuỗi quá dài sẽ dẫn đến việc khó quan sát. Để khắc phục vấn đề này, ta có thể ngắt ký tự trong chuỗi xuống dòng bớt bằng cách đặt dấu gạch chéo ngược ở chỗ muốn ngắt xuống dòng.

Ví dụ:

<script>
  var a = "Đôi khi viết mã lệnh mà một chuỗi quá dài
       sẽ dẫn đến việc khó quan sát.
       Để khắc phục vấn đề này, ta có thể
       ngắt bớt ký tự trong chuỗi xuống dòng
       bằng cách đặt dấu gạch chéo ngược ở chỗ
       muốn ngắt xuống dòng";
</script>

Xem ví dụ

– Nếu là trường hợp nối chuỗi thì không cần dùng đến dấu gạch chéo ngược.

Ví dụ:

<script>
  var a = "Đôi khi viết mã lệnh mà một chuỗi quá dài " +
      "sẽ dẫn đến việc khó quan sát. " +
      "Để khắc phục vấn đề này, ta có thể " +
      "ngắt bớt ký tự trong chuỗi xuống dòng " +
      "bằng cách đặt dấu gạch chéo ngược ở chỗ " +
      "muốn ngắt xuống dòng";
</script>

Xem ví dụ

5) Các ký tự đặc biệt

– Ký tự đặc biệt là những ký tự mà khi nó được viết vào bên trong một chuỗi sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến cú pháp của chuỗi, khiến câu lệnh bị lỗi.

– Ví dụ, trong phần Cách viết một chuỗi chúng tôi có nói đến việc “nếu chuỗi được đặt bên trong cặp dấu nháy kép thì chuỗi không được chứa ký tự là dấu nháy kép” hoặc “nếu chuỗi được đặt bên trong cặp dấu nháy đơn thì chuỗi không được chứa ký tự là dấu nháy đơn”, bởi vì chúng là những ký tự đặc biệt.

– Dưới đây là ví dụ minh họa phân tích cho bạn thấy tại sao !?

cách sử dụng chuỗi string trong JavaScript

– Chúng ta có một giải pháp để có thể viết được ký tự đặc biệt trong chuỗi, đó chính là đặt dấu gạch chéo ngược phía trước ký tự đặc biệt.

Ví dụ:

<script>
  var a = "Tài liệu hướng dẫn" học JavaScript";
</script>

Xem ví dụ

– Dưới đây là ba ký tự đặc biệt thường được sử dụng nhất trong chuỗi:

Ký tự đặc biệtCách viết trong chuỗi
\

6) Đếm số lượng ký tự trong chuỗi

– Chúng ta có thể xác định được số lượng ký tự trong một chuỗi bằng cách truy cập vào thuộc tính length của chuỗi đó.

Ví dụ:

<script>
  var a = "Tai lieu hoc JavaScript";
  var num1 = a.length; //23 ký tự
  var num2 = "HTML".length; //4 ký tự
</script>

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *