Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

JavaScript Bài 10: Toán tử gán trong JavaScript

– Tính đến thời điểm xem bài hướng dẫn này thì chắc các bạn đã quá quen thuộc với toán tử =

Toán tử = được dùng để gán giá trị cho một biến, vì thế nó được liệt kê vào nhóm toán tử gán

Toán tử gán là toán tử dùng để gán giá trị cho biến

– Trong JavaScript, toán tử gán ngoài toán tử = thì còn các toán tử khác như: += , -= , *= , /= , %=

– Dưới dây là bảng mô tả sơ lược về những toán tử gán phổ biến nhất trong JavaScript:

Toán tửVí dụTương tự
=x = yx = y
+=x+= yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y

– Ví dụ, cách sử dụng toán tử =

var a = 100;

Xem ví dụ

– Ví dụ, cách sử dụng toán tử +=

var a = 100;
a += 50;

Xem ví dụ

– Ví dụ, cách sử dụng toán tử -=

var a = 100;
a -= 50;

Xem ví dụ

– Ví dụ, cách sử dụng toán tử *=

var a = 100;
a *= 50;

Xem ví dụ

– Ví dụ, cách sử dụng toán tử /=

var a = 100;
a /= 50;

Xem ví dụ

– Ví dụ, cách sử dụng toán tử %=

var a = 100;
a %= 50;

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *