Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

JavaScript Bài 09: Toán tử tăng một (++) và Toán tử giảm một (–)

1) Toán tử ++

– Toán tử ++ được dùng để tăng giá trị của biến lên một đơn vị.

Ví dụ:

<script>
  var a = 100;
  var b = 998;
  ++a; //Giá trị của biến a sẽ là 101
  ++b; //Giá trị của biến b sẽ là 999
</script>

Xem ví dụ

– Toán tử ++ được chia làm hai loại:

 • Tiền tố (khi toán tử ++ đặt trước biến), ví dụ: ++a
 • Hậu tố (khi toán tử ++ đặt sau biến), ví dụ: a++

– Dưới đây là bảng tóm tắt điểm giống nhau và khác nhau giữa toán tử ++ tiền tố và hậu tố:

Toán tử ++ tiền tốToán tử ++ hậu tố
Giống

Tăng giá trị của biến lên một đơn vị

Tăng giá trị của biến lên một đơn vị

Khác

Giá trị của biến sẽ được tăng lên một đơn vị ngay trong biểu thức

Xem ví dụ

Giá trị của biến sẽ được tăng lên một đơn vị ngay sau khi biểu thức kết thúc

Xem ví dụ

2) Toán tử —

– Toán tử — được dùng để giảm giá trị của biến xuống một đơn vị.

Ví dụ:

<script>
  var a = 100;
  var b = 998;
  --a; //Giá trị của biến a sẽ là 99
  --b; //Giá trị của biến b sẽ là 997
</script>

Xem ví dụ

– Toán tử — được chia làm hai loại:

 • Tiền tố (khi toán tử — đặt trước biến), ví dụ: –a
 • Hậu tố (khi toán tử — đặt sau biến), ví dụ: a–

– Dưới đây là bảng tóm tắt điểm giống nhau và khác nhau giữa toán tử — tiền tố và hậu tố:

Toán tử — tiền tốToán tử — hậu tố
Giống

Giảm giá trị của biến xuống một đơn vị

Giảm giá trị của biến xuống một đơn vị

Khác

Giá trị của biến sẽ được giảm xuống một đơn vị ngay trong biểu thức

Xem ví dụ

Giá trị của biến sẽ được giảm xuống một đơn vị ngay sau khi biểu thức kết thúc

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *