Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Hướng dẫn về Lifecycle trong Class Component (ReactJS)

Trong bài viết này hãy cùng Dạy kèm IT tìm hiểu về Lifecycle trong Class Components nào.

reactjs 2845
Hướng dẫn về Lifecycle trong Class Component (ReactJS) 6

Lifecycle là gì?

Một Lifecycle trong Class Component là một chu trình mà React sẽ thực hiện các phương thức của component theo đúng thứ tự khi component được tạo, cập nhật và xóa đi. Lifecycle cho phép chúng ta thực hiện các logic khác nhau tại từng thời điểm khác nhau trong quá trình render component.

Nếu bạn đang muốn theo đuổi ngành lập trình mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì Dạy Kèm IT là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn với các khóa học về lập trình 1:1 với Mentor với giá chỉ từ 3 triệu đồng trên tháng.

Liên hệ ngay qua SĐT: 0775.620.828

Phương thức Lifecycle chính

Trong Class Component, có 3 phương thức chính của Lifecycle là componentDidMount(), componentDidUpdate()componentWillUnmount().

 • componentDidMount() được gọi khi component được tạo và hiển thị trên giao diện. Đây là nơi thích hợp để thực hiện các request API hoặc khởi tạo các giá trị ban đầu cho component.
 • componentDidUpdate() được gọi khi component đã được cập nhật và hiển thị lại trên giao diện. Đây là nơi thích hợp để thực hiện các thay đổi dựa trên prop mới hoặc state mới của component.
 • componentWillUnmount() được gọi khi component sẽ bị xóa khỏi giao diện. Đây là nơi để dọn dẹp các tài nguyên không cần thiết hoặc huỷ các timer, request API chưa được hoàn thành.

Các phương thức khác

Ngoài 3 phương thức chính trên, Class Component còn có thêm các phương thức khác của Lifecycle như shouldComponentUpdate(), getSnapshotBeforeUpdate()componentDidCatch(). Tuy nhiên, chúng ta ít sử dụng các phương thức này trong thực tế và nên tìm hiểu thêm về chúng khi cần thiết.

Cách sử dụng

Để sử dụng các phương thức Lifecycle trong Class Component, ta cần định nghĩa các phương thức này trong class và thực hiện các logic cần thiết trong đó. Ví dụ:

class LifecycleComponent extends React.Component {
 componentDidMount() {
  // Thực hiện các request API hoặc khởi tạo các giá trị ban đầu
  console.log("Component đã được mount lên giao diện");
 }

 componentDidUpdate(prevProps) {
  // Thực hiện các thay đổi dựa trên prop mới hoặc state mới
  if (this.props.number !== prevProps.number) {
   console.log("Số lượng items đã thay đổi");
  }
 }

 componentWillUnmount() {
  // Dọn dẹp các tài nguyên không cần thiết hoặc huỷ các timer, request API chưa hoàn thành
  console.log("Component sẽ bị xóa khỏi giao diện");
 }

 render() {
  return <div>Lifecycle Component</div>;
 }
}
<div class="copied" data-code="class LifecycleComponent extends React.Component {
 componentDidMount() {
  // Thực hiện các request API hoặc khởi tạo các giá trị ban đầu
  console.log("Component đã được mount lên giao diện");
 }

 componentDidUpdate(prevProps) {
  // Thực hiện các thay đổi dựa trên prop mới hoặc state mới
  if (this.props.number !== prevProps.number) {
   console.log("Số lượng items đã thay đổi");
  }
 }

 componentWillUnmount() {
  // Dọn dẹp các tài nguyên không cần thiết hoặc huỷ các timer, request API chưa hoàn thành
  console.log("Component sẽ bị xóa khỏi giao diện");
 }

 render() {
  return 
Lifecycle Component
; } } ">

Ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn về Lifecycle trong Class Component, chúng ta cùng xem một ví dụ đơn giản dưới đây:

// Set initial state
this.state = {
 count: 0
};

componentDidMount() {
 // Update state after 3 seconds
 setTimeout(() => {
  this.setState({ count: 1 });
 }, 3000);
}

componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
 // Log the previous and current state
 console.log("Previous state:", prevState);
 console.log("Current state:", this.state);
}

componentWillUnmount() {
 // Clear timeout when component is unmounted
 clearTimeout();
}

render() {
 return <div>{this.state.count}</div>;
}
{ this.setState({ count: 1 }); }, 3000); } componentDidUpdate(prevProps, prevState) { // Log the previous and current state console.log("Previous state:", prevState); console.log("Current state:", this.state); } componentWillUnmount() { // Clear timeout when component is unmounted clearTimeout(); } render() { return
{this.state.count}
; } ">

Trong ví dụ trên, khi component được mount lên giao diện, phương thức componentDidMount() sẽ được gọi sau 3 giây và cập nhật state mới là { count: 1 }. Sau đó, phương thức componentDidUpdate() sẽ được gọi và log ra giá trị của prevStatethis.state, kết quả là:

Previous state: { count: 0 }
Current state: { count: 1 }

Sau khi component bị unmounted, phương thức componentWillUnmount() sẽ được gọi và huỷ timeout để ngăn chặn việc setState khi component không còn tồn tại nữa.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn về Lifecycle trong Class Component và cách sử dụng các phương thức của nó. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình phát triển ứng dụng ReactJS. Để tìm hiểu thêm về Lifecycle và các phương thức khác, bạn có thể truy cập React Docs.

Nếu bạn đang muốn theo đuổi ngành lập trình mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì Dạy Kèm IT là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn với các khóa học về lập trình** 1:1 với Mentor** với giá chỉ từ 3 triệu đồng trên tháng.

Liên hệ ngay qua SĐT: 0775.620.828

Chi nhánh:

16 Đ. Số 16, Linh Trung, Thủ Đức

50 Văn Tiến Dũng, Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *