Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Hướng dẫn sử dụng tư viện Ant Design trong ReactJS – Hướng dẫn về component Table trong Ant Design.

Hãy cùng daykemit.edu.vn tìm hiểu về thư viện Ant Design trong bài viết này nhé!!!

reactjs 6781
Hướng dẫn sử dụng tư viện Ant Design trong ReactJS - Hướng dẫn về component Table trong Ant Design. 6

Ant Design là một thư viện UI (User Interface) phổ biến dành cho React và React Native, được phát triển bởi Ant Group, công ty đứng sau Alipay và Ant Financial. Thư viện này cung cấp một loạt các thành phần giao diện người dùng (UI components) chất lượng cao và thiết kế đẹp mắt để bạn có thể sử dụng trong ứng dụng web của mình. Ant Design được thiết kế để giúp bạn xây dựng giao diện người dùng chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện với người dùng một cách dễ dàng.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ant Design trong một ứng dụng React:

I. Cài đặt Ant Design:

1. Trước tiên, bạn cần tạo một dự án React hoặc sử dụng dự án React hiện có.

2. Mở command line hoặc terminal và di chuyển vào thư mục dự án của bạn.

3. Sử dụng npm hoặc yarn để cài đặt Ant Design:

 • Sử dụng npm:

  npm install antd
  
 • Sử dụng yarn:

  yarn add antd
  

II. Sử dụng Ant Design trong ứng dụng React:

1. Import các thành phần Ant Design bạn cần vào mã nguồn của ứng dụng React:

import React from 'react';
import { Button, DatePicker, Input } from 'antd';
import 'antd/dist/antd.css'; // Import CSS styles của Ant Design

2. Bây giờ bạn có thể sử dụng các thành phần Ant Design trong mã nguồn của bạn. Ví dụ:

function App() {
 return (
  <div>
   <h1>Ứng dụng React với Ant Design</h1>
   <Button type="primary">Primary Button</Button>
   <DatePicker />
   <Input placeholder="Basic Input" />
  </div>
 );
}

export default App;
<div class="copied" data-code="function App() {
 return (
  

Ứng dụng React với Ant Design

); } export default App; ">

3. Chạy ứng dụng của bạn bằng câu lệnh npm hoặc yarn.

Ant Design đã được tích hợp sẵn các giao diện, các thành phần và các tính năng tương thích với React, giúp bạn xây dựng ứng dụng một cách dễ dàng. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện và tích hợp các tính năng cụ thể cho ứng dụng của bạn bằng cách tìm hiểu thêm trong tài liệu hướng dẫn chính thức của Ant Design.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng tư viện Ant Design trong việc xây dựng ứng dụng ReactJS và tập trung vào việc hướng dẫn cách sử dụng component Table trong Ant Design.

III. Hướng dẫn sử dụng Component Table của Ant Design và cách phân trang dữ liệu.

1. Import Table và các module liên quan:

import React from 'react';
import { Table } from 'antd';
import 'antd/dist/antd.css';

2. Định nghĩa dữ liệu và cột:

const dataSource = [
 {
  key: '1',
  name: 'John Doe',
  age: 30,
  address: 'New York',
 },
 {
  key: '2',
  name: 'Jane Smith',
  age: 25,
  address: 'Los Angeles',
 },
 // Thêm dữ liệu khác ở đây
];

const columns = [
 {
  title: 'Name',
  dataIndex: 'name',
  key: 'name',
 },
 {
  title: 'Age',
  dataIndex: 'age',
  key: 'age',
 },
 {
  title: 'Address',
  dataIndex: 'address',
  key: 'address',
 },
 // Thêm cột khác ở đây
];

3. Sử dụng thành phần Table:

function App() {
 return (
  <div>
   <Table dataSource={dataSource} columns={columns} />
  </div>
 );
}

export default App;
<div class="copied" data-code="function App() {
 return (
  
); } export default App; ">

4. Phân trang dữ liệu:

Để thêm tính năng phân trang cho Table, bạn cần sử dụng thuộc tính pagination. Dưới đây là một ví dụ cách làm điều này:

<Table
 dataSource={dataSource}
 columns={columns}
 pagination={{
  pageSize: 2, // Số bản ghi trên mỗi trang
  showSizeChanger: true, // Hiển thị dropdown chọn số bản ghi trên mỗi trang
  showQuickJumper: true, // Hiển thị ô nhập số trang
  total: dataSource.length, // Tổng số bản ghi
 }}
/>
<div class="copied" data-code="
">

Nếu bạn muốn tùy chỉnh các thuộc tính phân trang, hãy tham khảo tài liệu chính thức của Ant Design để biết thêm chi tiết.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia khóa học Dạy kèm ReactJS 1:1 với Mentor tại daykemit.edu.vn

Chi nhánh:

 • 16 Đ. Số 16, Linh Trung, Thủ Đức
 • 50 Văn Tiến Dũng, Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *