Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Hướng dẫn ReactJS 2023

Hướng dẫn ReactJS 2023

Giới thiệu

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng tương tác trong các ứng dụng web. Nó được phát triển bởi Facebook và cộng đồng ReactJS rất lớn và tích cực. ReactJS được thiết kế để tạo ra các thành phần (components) tái sử dụng và dễ quản lý, làm cho quá trình phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

reactjs 1017
Hướng dẫn ReactJS 2023 6

Trước khi bắt đầu với Hướng dẫn ReactJS 2023, hãy đảm bảo bạn có kiến thức cơ bản về JavaScript và HTML.

Cài đặt ReactJS

Để bắt đầu sử dụng ReactJS, bạn cần cài đặt ReactJS và môi trường phát triển JavaScript như Node.js và npm.

Cài đặt Node.js tại: https://nodejs.org/en/

Sau đó, cài đặt ReactJS bằng cách chạy lệnh sau trong terminal:

npm install -g create-react-app

Tạo dự án ReactJS

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể tạo một dự án ReactJS mới bằng cách chạy các lệnh sau trong terminal:

create-react-app ten-du-an

Trong đó, ten-du-an là tên của dự án bạn muốn tạo.

Cấu trúc dự án ReactJS

Một dự án ReactJS cơ bản sẽ có cấu trúc như sau:

ten-du-an
├── node_modules
├── public
│  ├── index.html
│  └── favicon.ico
├── src
│  ├── App.css
│  ├── App.js
│  ├── App.test.js
│  ├── index.css
│  ├── index.js
│  ├── logo.svg
│  └── serviceWorker.js
├── .gitignore
├── package.json
├── README.md
└── yarn.lock (hoặc package-lock.json nếu sử dụng npm)

Ở đây, ta có thể thấy rằng có hai thư mục quan trọng: publicsrc.

 • Thư mục public chứa các tài nguyên tĩnh và file html chính của dự án.
 • Thư mục src chứa các file JavaScript và tài nguyên khác của dự án.

Cơ bản về components (thành phần) trong ReactJS

Trong ReactJS, mọi thứ đều được xây dựng từ các thành phần (components). Điều này giúp chia dự án thành các phần nhỏ dễ quản lý và tái sử dụng.

Một thành phần trong ReactJS là một hàm JavaScript hoặc một lớp JavaScript. Thành phần này sẽ trả về khối HTML hoặc các thành phần khác để hiển thị trên giao diện người dùng.

Ví dụ, dưới đây là một thành phần đơn giản trả về một thẻ <h1> với nội dung là “Xin chào ReactJS”:

function Helloworld() {
 return <h1>Xin chào ReactJS</h1>;
}
<div class="copied" data-code="function Helloworld() {
 return 

Xin chào ReactJS

; } ">

Trong ReactJS, JSX (JavaScript XML) được sử dụng để viết mã HTML trong các thành phần. Mã này sẽ được biên dịch thành HTML thông thường khi chạy ứng dụng.

Hiển thị components trong ứng dụng ReactJS

Để hiển thị một thành phần trong ứng dụng ReactJS, ta cần import nó vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *