Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Hướng dẫn HTML CSS các thẻ cơ bản

HTML (HyperText Markup Language) và CSS (Cascading Style Sheets) là hai ngôn ngữ cơ bản trong việc xây dựng và thiết kế trang web. HTML được sử dụng để tạo ra cấu trúc và các nội dung trên trang web, trong khi CSS được sử dụng để định dạng và thiết kế cho các phần tử HTML.

kid tran 4222
Hướng dẫn HTML CSS các thẻ cơ bản 6

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ cơ bản của HTML và cách sử dụng CSS để thiết kế cho chúng.

Các thẻ cơ bản trong HTML

HTML sử dụng các thẻ để tạo ra cấu trúc và các nội dung trên trang web. Các thẻ bao gồm một cặp thẻ mở và đóng, với nội dung ở giữa. Thẻ mở là một ký tự “<” và thẻ đóng là một ký tự “>”. Dưới đây là các thẻ cơ bản và cách sử dụng chúng:

 • <html>: Đây là thẻ mở và đóng của một tài liệu HTML.
 • <head>: Thẻ này chứa thông tin về tài liệu, bao gồm tiêu đề, các liên kết ngoài, định nghĩa các script, v.v.
 • <title>: Thẻ này chứa tiêu đề của trang và sẽ hiển thị trên thanh tab của trình duyệt.
 • <body>: Đây là nơi chứa nội dung chính của trang web.
 • <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>: Các thẻ này chứa các tiêu đề cấp độ khác nhau, với <h1> là tiêu đề lớn nhất và <h6> là tiêu đề nhỏ nhất.
 • <p>: Đây là thẻ để định dạng đoạn văn bản.
 • <a>: Thẻ này tạo ra một liên kết đến một trang web khác hoặc một địa chỉ email.
 • <img>: Thẻ này chứa một hình ảnh và sẽ hiển thị nó trên trang web.
 • <ul>: Thẻ này tạo ra một danh sách không có thứ tự.
 • <ol>: Thẻ này tạo ra một danh sách có thứ tự.
 • <li>: Thẻ này chứa một mục trong danh sách.
 • <div>: Đây là thẻ để tổ chức, nhóm các phần tử trên trang web.
 • <span>: Thẻ này được sử dụng để định dạng một phần của văn bản.

Ví dụ, đoạn mã sau tạo ra một trang web đơn giản với tiêu đề, một đoạn văn bản và một liên kết:

<html>
 <head>
  <title>Trang web đầu tiên</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Chào mừng đến với trang web đầu tiên của tôi</h1>
  <p>Đây là trang web đầu tiên của tôi. Xin chào các bạn!</p>
  <a href="https://example.com">Truy cập website khác</a>
 </body>
</html>
<div class="copied" data-code="
 
  Trang web đầu tiên
 
 
  

Chào mừng đến với trang web đầu tiên của tôi

Đây là trang web đầu tiên của tôi. Xin chào các bạn!

Truy cập website khác ">

Thiết kế các phần tử HTML bằng CSS

CSS giúp chúng ta tạo ra những trang web có vẻ đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. CSS có thể được sử dụng để thay đổi cảnh quan của các phần tử HTML như màu sắc, font chữ, kích thước, vị trí, v.v.

Để sử dụng CSS, chúng ta có thể tạo một tài liệu CSS riêng hoặc thêm CSS vào trong tài liệu HTML. Dưới đây là một ví dụ về cách thêm CSS vào trong tài liệu HTML:

<html>
 <head>
  <style>
   h1 {
    color: red;
    font-size: 24px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Đây là một tiêu đề vàng</h1>
 </body>
</html>
<div class="copied" data-code="
 
  
   h1 {
    color: red;
    font-size: 24px;
   }
  
 
 
  

Đây là một tiêu đề vàng

">

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thêm một tài liệu CSS vào trong thẻ <style> trong phần head của tài liệu HTML. Nội dung của tài liệu CSS bao gồm các khai báo để thay đổi phần tử <h1> như màu sắc và kích thước. Kết quả sẽ là một tiêu đề màu đỏ và có kích thước 24px.

Đây là một số thuộc tính phổ biến trong CSS:

 • color: Đây là thuộc tính để định dạng màu sắc cho phần tử.
 • font-size: Thuộc tính này xác định kích thước của văn bản.
 • font-family: Thuộc tính này sẽ định dạng font chữ hiển thị trên trang web.
 • text-align: Thuộc tính này sẽ định dạng vị trí của các phần tử văn bản, có thể là left, right, center, justify.
 • background-color: Thuộc tính này sẽ định dạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *