Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Hướng dẫn client SSH và server SSH


Việc xác thực kết nối bằng SSH Keygen sử dụng cặp Public/Private key là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính bảo mật trong việc truy cập máy chủ thông qua giao thức SSH. Public Key được lưu trữ trên máy chủ và Private Key được bảo mật trên máy tính cá nhân, giúp đảm bảo tính bảo mật cao hơn so với việc đăng nhập bằng mật khẩu thông thường. Dưới đây là hướng dẫn tạo SSH Key chi tiết và chính xác:

SSH Keygen là gì?

SSH Keygen là một cặp key gồm Public Key (khóa công khai) và Private Key (khóa cá nhân) được sử dụng để xác thực người dùng khi truy cập vào một máy chủ thông qua giao thức SSH. Public Key được lưu trữ trên máy chủ, trong khi Private Key được bảo mật trên máy tính của người dùng.

huongdan ssh keygen 2

Cơ chế xác thực bằng SSH Keygen

Cơ chế xác thực bằng SSH Keygen hoạt động bằng cách sử dụng cặp Public Key và Private Key để xác nhận người dùng khi truy cập vào máy chủ SSH. Public Key được lưu trữ ở phía máy chủ và được sử dụng để kiểm tra sự phù hợp giữa Private Key (lưu trên máy khách) và Public Key này khi khách hàng gửi Private Key lên để xác thực kết nối.

Hướng dẫn tạo SSH Key (Public/Private)

huongdan ssh 17

  1. Mở Terminal (hoặc Command Prompt trên Windows).
  2. Sử dụng lệnh sau để tạo cặp SSH Keygen:

ssh-keygen -t rsa

  1. Khi được yêu cầu, đặt tên cho file SSH Keygen.
  2. Nếu bạn muốn, bạn có thể đặt passphrase (mật khẩu) cho Private Key, nhưng điều này là tùy chọn.
  3. Tiếp theo, phân phối Public Key đến máy chủ SSH bằng cách thêm nội dung của file public key vào file ‘authorized_keys’ trên máy chủ SSH của bạn.
  4. Kết nối vào máy chủ SSH bằng Private Key:

ssh -i /path/to/private_key user@remote_host

Hướng dẫn xác thực bằng SSH Key

huongdan ssh 19

Để xác thực bằng SSH Key, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Tạo cặp SSH Keygen (Public và Private Key) trên máy tính của bạn.
  2. Phân phối Public Key lên máy chủ SSH bằng cách thêm nội dung của file public key vào file ‘authorized_keys’ trên máy chủ SSH.
  3. Sử dụng Private Key để kết nối đến máy chủ SSH bằng lệnh sau trong Terminal (hoặc Command Prompt):

ssh -i /path/to/private_key user@remote_host

Thêm SSH trên server Ubuntu

vi ~/.ssh/authorized_keys

Kết luận

Việc tạo và sử dụng SSH Keygen để xác thực kết nối SSH là một phần quan trọng trong bảo mật hệ thống và máy chủ. Hướng dẫn trên giúp bạn thực hiện quá trình này một cách chi tiết và đầy đủ. Hãy luôn tuân thủ các quy tắc bảo mật và lưu trữ Private Key một cách an toàn để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *