Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Hướng dẫn các thẻ HTML cơ bản

1. Thẻ HTML là gì?

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Đây là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo cấu trúc và định dạng các trang web. Các thẻ HTML được sử dụng để chỉ định các phần tử trên trang web và định dạng nội dung hiển thị trên trình duyệt.

day kem it 9231 new
Hướng dẫn các thẻ HTML cơ bản 6

2. Các thẻ HTML cơ bản

2.1 Thẻ đầu tiên tạo trang web

 • <!DOCTYPE html>: Đây là thẻ đầu tiên trong mọi trang web HTML và nó được sử dụng để xác định phiên bản của HTML được sử dụng trong trang web.
 • <html>: Thẻ này là thẻ cha của tất cả các thẻ HTML và nó được sử dụng để bao bọc toàn bộ nội dung trên trang web.

2.2 Thẻ tiêu đề

 • <head>: Thẻ này được sử dụng để định nghĩa phần đầu của trang web và chứa các thẻ khác như <title>, <meta><link>.
 • <title>: Thẻ này được sử dụng để đặt tiêu đề cho trang web, nó sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt.
 • <meta>: Thẻ này được sử dụng để định nghĩa các thông tin về trang web như tác giả, mô tả, từ khóa,…
 • <link>: Thẻ này được sử dụng để liên kết đến các tệp CSS hoặc JavaScript để định dạng và tạo hiệu ứng cho trang web.

2.3 Thẻ chính tạo nội dung trang web

 • <body>: Đây là thẻ để định nghĩa phần nội dung chính của trang web.
 • <h1> đến <h6>: Các thẻ tiêu đề dùng để đánh dấu các phần tiêu đề trong trang web, thẻ h1 có độ quan trọng nhất và h6 có độ quan trọng thấp nhất.
 • <p>: Thẻ này được sử dụng để định dạng và đặt văn bản trong một đoạn văn.
 • <br>: Thẻ này dùng để tạo dòng mới mà không cần tạo một đoạn văn mới.
 • <img>: Thẻ này được sử dụng để chèn hình ảnh vào trang web.

2.4 Thẻ định dạng nội dung

 • <strong>: Thẻ này được sử dụng để làm nổi bật một phần văn bản và thường được hiển thị với các định dạng đậm hoặc nghiêng.
 • <em>: Thẻ này cũng được sử dụng để làm nổi bật nhưng thường được hiển thị với các định dạng nghiêng.
 • <u>: Thẻ này được sử dụng để gạch dưới một phần văn bản.
 • <blockquote>: Thẻ này được sử dụng để làm nổi bật một đoạn văn bản dài hơn và thường có hiệu ứng sang chân trang.
 • <ol><ul>: Các thẻ này được sử dụng để tạo danh sách đánh số và không đánh số.
 • <li>: Thẻ này được sử dụng để tạo các mục trong danh sách được tạo bởi thẻ <ol> hoặc <ul>.

2.5 Thẻ liên kết và mục tiêu

 • <a>: Thẻ này được sử dụng để tạo liên kết đến một trang web khác hoặc một vị trí nào đó trong trang.
 • href: Thuộc tính này được sử dụng để chỉ định đường dẫn đến trang web hoặc vị trí trong trang mà thẻ <a> sẽ liên kết đến.
 • target: Thuộc tính này được sử dụng để chỉ định cửa sổ mà khi nhấp vào liên kết, trang đó sẽ được mở trong cửa sổ mới hoặc cửa sổ hiện tại.

3. Kết luận

Đó là những thẻ HTML cơ bản và các cách sử dụng chính của chúng. Có rất nhiều thẻ khác trong HTML và bạn có thể tìm hiểu thêm để biết thêm chi tiết. Chúc bạn thành công trong việc học HTML và tạo nên những trang web đẹp và chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *