Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

HTML Bài 06: Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

– Dưới đây là danh sách những thẻ thường được sử dụng để định dạng cho văn bản.

(các bạn vui lòng tấm vào hình để tìm hiểu chi tiết chức năng và cách sử dụng của từng thẻ)

<b>

– Định dạng chữ in đậm cho văn bản.

<i>

– Định dạng chữ in nghiêng cho văn bản.

<u>

– Tạo một cái đường kẻ ngang nằm dưới chân văn bản.

<s>

– Tạo một cái đường kẻ ngang nằm giữa văn bản.

<big>

– Định dạng chữ to hơn so với văn bản bình thường.

<small>

– Định dạng chữ nhỏ hơn so với văn bản bình thường.

<sup>

– Định dạng chữ nhỏ & nằm ở khoảng nửa trên so với văn bản bình thường.

<sub>

– Định dạng chữ nhỏ & nằm ở khoảng nửa dưới so với văn bản bình thường.

<mark>

– Đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản.

<pre>

– Giữ nguyên định dạng cho văn bản (giống như lúc soạn thảo)

<hr>

– Tạo một cái đường kẻ ngang ngăn cách nội dung phía trên và nội dung phía dưới.

<br>

– Tạo một dấu ngắt xuống dòng.

<bdo>

– Đảo ngược thứ tự xuất hiện của các ký tự.

– Thẻ <b> dùng để định dạng chữ in đậm cho văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <b>Lập Trình Web</b> miễn phí</p>
</body>
</html>

Lưu ý: Thẻ <strong> cũng có chức năng & cách sử dụng tương tự.

– Thẻ <i> dùng để định dạng chữ in nghiêng cho văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <i>Lập Trình Web</i> miễn phí</p>
</body>
</html>

Lưu ý: Thẻ <em> cũng có chức năng & cách sử dụng tương tự.

– Thẻ <u> dùng để tạo một cái đường kẻ ngang nằm dưới chân văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <u>Lập Trình Web</u> miễn phí</p>
</body>
</html>

Lưu ý: Thẻ <ins> cũng có chức năng & cách sử dụng tương tự.

– Thẻ <s> dùng để tạo một cái đường kẻ ngang nằm giữa văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <s>Lập Trình Web</s> miễn phí</p>
</body>
</html>

Lưu ý: Thẻ <del> cũng có chức năng & cách sử dụng tương tự.

– Thẻ <big> dùng để định dạng chữ to hơn so với văn bản bình thường.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <big>Lập Trình Web</big> miễn phí</p>
</body>
</html>

– Thẻ <small> dùng để định dạng chữ nhỏ hơn so với văn bản bình thường.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <small>Lập Trình Web</small> miễn phí</p>
</body>
</html>

– Thẻ <sup> dùng để định dạng chữ nhỏ & nằm ở khoảng nửa trên so với văn bản bình thường.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>25<sup>2</sup> + 2<sup>3</sup> = 633</p>
</body>
</html>

– Thẻ <sub> dùng để định dạng chữ nhỏ & nằm ở khoảng nửa dưới so với văn bản bình thường.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></p>
</body>
</html>

– Thẻ <mark> dùng để đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Học <mark>Lập Trình Web</mark> miễn phí</p>
</body>
</html>

Lưu ý: Những ký tự nằm bên trong cặp thẻ <mark></mark> sẽ mặc định có nền màu vàng.

– Thẻ <pre> dùng để giữ nguyên định dạng cho văn bản (giống như lúc soạn thảo)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<pre>Hãy tham gia   diễn đàn HỎI
   ĐÁP LẬP 
   TRÌNH WEB trên Facebook của chúng tôi

   Để được hỗ  trợ giải đáp những  câu hỏi về 

   lĩnh vực  lập trình web 
   một cách nhanh    nhất và tốt 
  nhất</pre>
</body>
</html>

– Thẻ <hr> dùng để tạo một cái đường kẻ ngang ngăn cách nội dung phía trên và nội dung phía dưới.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Tài liệu học HTML</p>
	<hr>
	<p>Tài liệu học CSS</p>
	<hr>
</body>
</html>

– Thẻ <br> dùng để tạo một dấu ngắt xuống dòng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>Lập<br>Trình<br><br><br>Web</p>
</body>
</html>

– Thẻ <bdo> dùng để đảo ngược thứ tự xuất hiện của các ký tự.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tiêu đề của trang web</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p>12345 được đảo ngược thành <bdo dir="rtl">12345</bdo></p>
</body>
</html>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *