HTML

HTML Bài 17: Cách tạo một cái bản đồ ảnh trong HTML

– Bản đồ ảnh có thể tạm hiểu là một loại hình ảnh đặc biệt, [...]

HTML Bài 18: Cách chèn một đoạn video vào trang web

1) Cách chèn một đoạn video vào trang web – Để chèn một đoạn video [...]

HTML Bài 19: Cách chèn nhạc, âm thanh, audio vào trang web

1) Cách chèn một đoạn audio vào trang web – Để chèn một đoạn audio [...]

HTML Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo thể loại)

1) Basic Thẻ Mô tả chức năng <!DOCTYPE> Xác định cho trình duyệt biết phiên [...]

HTML Bài 25: Các ký tự thực thể (Entities) trong HTML

1) Ký tự thực thể là gì ? – Ký tự thực thể là những [...]

HTML Bài 20: Chèn Iframe vào trang web

1) Khung là gì !? – Khung là một phần tử được tạo nên bởi [...]

HTML Danh sách mã ngôn ngữ (Language Code) trong HTML

– Thông thường, việc khai báo ngôn ngữ của trang web sẽ giúp trình duyệt [...]

HTML Bài 10: Cách liên kết đến một vị trí bên trong trang web

1) Liên kết trong là gì !? – Liên kết trong có thể tạm hiểu [...]

HTML Bài 11: Tìm hiểu khái niệm thuộc tính trong HTML

1) Thuộc tính (attribute) là gì !? – Trong ngôn ngữ HTML, thuộc tính có [...]

HTML Bài 24: Cách nhúng ứng dụng bên ngoài (Plugin) vào trang web

1) Plug-in là gì ? – Plug-in có thể tạm hiểu là những cái ứng [...]

HTML Bài 06: Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

– Dưới đây là danh sách những thẻ thường được sử dụng để định dạng [...]

HTML Bài 09: Cách tạo một cái liên kết trong HTML

1) Liên kết là gì !? – Trong trang web, liên kết là những nội [...]