Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

CSS Bài 33: Tìm hiểu cách sử dụng thuộc tính float & clear trong CSS

1) Thuộc tính float trong CSS

– Chức năng của thuộc tính float là dùng để tùy chỉnh cách thức trôi nổi của một phần tử, nó có thể nhận một trong ba giá trị sau đây:

none:phần tử không trôi đi đâu cả (mặc định)
left:phần tử sẽ trôi sang trái
right:phần tử sẽ trôi sang phải
Ví dụ:

none     left     right
Xem ví dụ

– Khi một phần tử được thiết lập thuộc tính float (với giá trị left hoặc giá trị right) thì phần tử sẽ kiểm tra xem hàng phía trên có còn đủ khoảng trống chiều rộng để chứa nó hay không, nếu đủ thì phần tử sẽ trôi lên hàng trên (tùy vào giá trị left hoặc right mà nó sẽ trôi lên về phía bên trái hay bên phải)

Lưu ý: Phần tử chỉ trôi lên khi thỏa hai điều kiện.

 • Hàng phía trên còn đủ khoảng trống để chứa nó.
 • Phần tử phía trước nó cũng được thiết lập thuộc tính float với giá trị left hoặc right.
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style>
    #pink{
      width:55%;
      height:50px;
      background-color:pink;
    }
    #red{
      width:30%;
      height:50px;
      background-color:red;
      float:left;
    }
    #green{
      width:40%;
      height:50px;
      background-color:green;
      float:right;
    }
    #blue{
      width:20%;
      height:50px;
      background-color:blue;
      float:left;
    }
    #black{
      width:40%;
      height:50px;
      background-color:black;
      float:left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="pink"></div>
  <div id="red"></div>
  <div id="green"></div>
  <div id="blue"></div>
  <div id="black"></div>
</body>
</html>

Xem ví dụ

2) Thuộc tính clear trong CSS

– Khi một phần tử được thiết lập thuộc tính float (với giá trị left hoặc right) thì phần tử nằm ở phía sau nó mặc cho không có thiết lập thuộc tính float đi chăng nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style>
    #a{
      width:200px;
      height:100px;
      border:3px solid red;
      float:left;
    }
    #b{
      border:3px solid black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="a">Hello 1</div>
  <div id="b">Hello 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>
</body>
</html>

Xem ví dụ

– Từ đây, thuộc tính clear được sử dụng để tùy chỉnh việc phần tử có bị ảnh hưởng bởi sự trôi nổi của phần tử được thiết lập thuộc tính float nằm phía trước nó hay không.

– Thuộc tính clear có thể nhận một trong bốn giá trị sau đây:

none:bị ảnh hưởng bởi thuộc tính float từ phần tử phía trước nó
left:không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính float (với giá trị left) từ phần tử phía trước nó
right:không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính float (với giá trị right) từ phần tử phía trước nó
both:không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính float từ phần tử phía trước nó
Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style>
    #a{
      width:200px;
      height:100px;
      border:3px solid red;
      float:left;
    }
    #b{
      border:3px solid black;
      clear:none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="a">Hello 1</div>
  <div id="b">Hello 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>
</body>
</html>

Xem ví dụ

3) Cách chống tràn phần tử

Đặt vấn đề: Giả sử tôi có một phần tử #A và một phần tử #B. Trong đó, phần tử #A là cha của phần tử #B, nếu phần tử #B thiết lập thuộc tính float (với giá trị left hoặc right) trong khi phần tử #A không được thiết lập chiều cao cụ thể thì khi hiển thị lên màn hình, phần tử #B sẽ bị tràn ra khỏi phần tử #A (xem ví dụ)

– Để khắc phục vấn đề phía trên, chúng ta có hai cách giải quyết như sau:

Cách 1:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style type="text/css">
    #a{
      border:3px solid blue;
    }
    #b{
      width:300px;
      height:200px;
      background-color:green;
      float:left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="a">
    <div id="b"></div>
    <div style="clear:both"></div>
  </div>
</body>
</html>

Xem ví dụ

Cách 2:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style type="text/css">
    #a{
      border:3px solid blue;
    }
    #b{
      width:300px;
      height:200px;
      background-color:green;
      float:left;
    }
    #a::after{     
      display:block; 
      content:"";  
      clear:both;  
    }         
  </style>
</head>
<body>
  <div id="a">
    <div id="b"></div>
  </div>
</body>
</html>

Xem ví dụ

4) Tham khảo cách vận dụng thuộc tính float

– Thuộc tính float là thuộc tính rất thường được dùng trong việc thiết kế giao diện trang web. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những thuộc tính khó sử dụng nhất, các bạn cần phải trải qua thật nhiều ví dụ thì mới có thể hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của nó. Trong phần này, tôi sẽ làm một cái ví dụ, đó chính là “xây dựng một cái giao diện trang web đơn giản”, trong ví dụ có sử dụng đến thuộc tính float, các bạn nên tham khảo để rút thêm kinh nghiệm.

– Đối với những bạn còn hơi yếu, để xây dựng được một cái giao diện giống phía trên thì các bạn nên thực hiện theo hai bước như bên dưới để tập làm quen.

Bước 1: Phân tích bố cục trang web.

– Từ cái giao diện phía trên thì tôi phân tích được bốn thành phần chính như sau:

layout 01
⇦ #header
⇦ #menu
⇦ #main
⇦ #footer

– Bên trong thành phần #main có thêm hai thành phần quan trọng nữa, đó chính là #side và #content.

layout 02
#side
#content

– Dựa vào những gì đã phân tích thì tôi xây dựng được một cái cấu trúc HTML như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <div>WEB CƠ BẢN</div>
    <div>(giới thiệu sơ qua trang web)</div>
  </div>
  <div id="menu">
    <ul>
      <li><a href="">Link 1</a></li>
      <li><a href="">Link 2</a></li>
      <li><a href="">Link 3</a></li>
      <li><a href="">Link 4</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="side">
      <p>Thông tin tác giả</p>
      <p>- Họ tên: . . . . . .</p>
      <p>- Ngày sinh: . . . . . .</p>
      <p>- Giới tính: . . . . . .</p>
      <p>- Địa chỉ: . . . . . .</p>
      <p><img src="../image/hugo2.jpg"></p>
    </div>
    <div id="content">
      <h2>Tiêu đề bài viết</h2>
      <p>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>
      <p>Ngày đăng: 02/03/2019</p>
    </div>
  </div>
  <div id="footer">Thông tin bản quyền</div>
</body>
</html>

Xem ví dụ

Bước 2: Định dạng cho các phần tử bên trong trang web

– Sau khi đã xây dựng xong cấu trúc HTML thì công việc tiếp theo đó chính là định dạng cho các phần tử bên trong trang web để chúng hiển thị giống với ý muốn của mình.

<style type="text/css">
  #header{
    background-color:#39e4c2;
    border:1px solid #39e4c2;
    padding:20px;
    text-align:center;
  }
  #header > div:nth-child(1){
    font-size:30px;
    margin-bottom:10px;
  }
  #menu ul{
    background-color:black;
    padding:0px;
    margin:0px;
  }
  #menu ul::after{ 
    display:block;
    content:"";
    clear:both;
  }
  #menu ul li{
    float:left;
    list-style-type:none;
  }
  #menu ul li a{
    display:inline-block;
    text-decoration:none;
    padding:12px 20px;
    color:white;
  }
  #menu ul li a:hover{
    background-color:#ddd;
    color:black;
  }
  #main::after{ 
    display:block;
    content:"";
    clear:both;
  }
  #main #side{
    box-sizing:border-box;
    padding:10px;
    float:left;
    width:30%;
  }
  #main #content{
    box-sizing:border-box;
    padding:10px;
    float:left;
    width:70%;
  }
  #main #side img{
    width:100%;
  }
  #main #content p:last-child{
    text-align:right;
  }
  #footer{
    background-color:#ddd;
    padding:15px;
    text-align:center;
  }
</style>

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *