Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

CSS Bài 21: Tìm hiểu cách thức định dạng cho một cái bảng

STTHọ tênNgày sinh
1Nguyễn Hoàng Anh23/11/1992
2Nguyễn Thị Thùy Anh12/12/1994
3Hoàng Hiếu Dương07/07/1993
4Hoàng Tiến Đạt16/01/1994
5Lê Quang Đạt10/12/1994

– Trong bộ tài liệu học HTML thì tôi đã có hướng dẫn các bạn cách tạo một cái bảng rồi. Tuy nhiên, HTML chỉ hỗ trợ có một vài thuộc tính (border, cellspacing, cellpadding, . . . .) dùng để định dạng cho bảng, cho nên cái bảng sẽ nhìn rất đơn sơ, hay nói cách khác là không được đẹp.

– Nhằm giúp các bạn có thể tạo ra được những chiếc bảng đẹp hơn và nhìn chuyên nghiệp hơn (giống như cái bảng bên dưới) thì ở trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận dụng CSS để định dạng cho bảng.

STTMã thẻ SVHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quánLớp
112A10010151Nguyễn Hoàng Anh23/11/1992NamCần Thơ12A1
212A10010007Nguyễn Thị Thùy Anh12/12/1994NữVĩnh Long12A1
312A10010184Hoàng Hiếu Dương07/07/1993NamSóc Trăng12A1
412A10010154Hoàng Tiến Đạt16/01/1994NamHậu Giang12A1
512A10010160Lê Quang Đạt10/12/1994NamBạc Liêu12A1

1) Cách tạo đường viền cho bảng & các ô bên trong bảng

– Để tạo đường viền cho bảng thì chúng ta thiết lập thuộc tính border cho phần tử <table>

– Để tạo đường viền cho ô tiêu đề thì chúng ta thiết lập thuộc tính border cho phần tử <th>

– Để tạo đường viền cho ô bình thường thì chúng ta thiết lập thuộc tính border cho phần tử <td>

Ví dụ:
Họ tênGiới tínhQuê quán
Trần Anh ĐứcNamCần Thơ
Kiều Thị Thu HằngNữVĩnh Long
Dương Kim ThươngNamTrà Vinh

Tạo đường viền cho bảng.

Tạo đường viền cho ô tiêu đề.

Tạo đường viền cho ô bình thường.

table{
  border:1px solid black;
}
th{
  border:1px solid black;
}
td{
  border:1px solid black;
}
Xem ví dụ

2) Cách gộp các đường viền lân cận lại với nhau

– Khi chúng ta sử dụng thuộc tính border để thiết lập đường viền cho các phần tử <table>, <th>, <td> thì mặc định mỗi phần tử đó sẽ có một cái đường viền riêng biệt. Tuy nhiên, nếu các bạn không thích điều này thì các bạn có thể tùy chỉnh lại bằng cách thiết lập thuộc tính border-collapse với giá trị collapse cho phần tử <table> để gộp các đường viền lân cận bên trong cái bảng lại với nhau (hoặc giá trị separate để giữ nguyên đường viền của các phần tử).

Ví dụ:
Họ tênGiới tínhQuê quán
Trần Anh ĐứcNamCần Thơ
Kiều Thị Thu HằngNữVĩnh Long
Dương Kim ThươngNamTrà Vinh

Gộp các đường viền lân cận bên trong cái bảng lại với nhau

table, th, td{
  border:1px solid black;
}
table{
  border-collapse:collapse;
}
Xem ví dụ

3) Chỉnh màu nền cho bảng hoặc các ô bên trong bảng

– Để chỉnh màu nền cho nguyên cái bảng thì ta thiết lập thuộc tính background-color cho phần tử <table>

– Để chỉnh màu nền cho tất cả ô trên hàng thì ta thiết lập thuộc tính background-color cho phần tử <tr>

– Để chỉnh màu nền cho một ô thì ta thiết lập thuộc tính background-color cho phần tử <th> || <td>

Ví dụ:

<table style="background-color:yellow">
  <tr style="background-color:skyblue">
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td style="background-color:red">. . . . . . . . . . . .</td>
  </tr>
</table>

Xem ví dụ

4) Thiết lập vùng đệm bên trong ô

– Để thiết lập vùng đệm bên trong một ô thì chúng ta thiết lập thuộc tính padding cho ô đó.

Lưu ý: Cách sử dụng thuộc tính padding để thiết lập vùng đệm cho một ô cũng giống như cách sử dụng thuộc tính padding để thiết lập vùng đệm cho một phần tử thông thường.

Ví dụ:

<table>
  <tr>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . . . . .</td>
    <td style="padding:40px 0px 0px 80px">. . . . . . . . . . . .</td>
  </tr>
</table>

Xem ví dụ

5) Chỉnh kích thước cho bảng hoặc các ô bên trong bảng

– Để chỉnh chiều rộng (chiều cao) cho bảng thì ta thiết lập thuộc tính width (height) cho phần tử <table>

– Để chỉnh chiều rộng (chiều cao) cho ô thì ta thiết lập thuộc tính width (height) cho phần tử <th> || <td>

Ví dụ:

<table style="width:100%;height:300px">
  <tr>
    <td style="width:70%;">. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td style="height:200px">. . . . . . . . .</td>
  </tr>
</table>

Xem ví dụ

Lưu ý:

 • Đối với các ô được xếp chung một cột, chiều rộng của các ô sẽ được tính dựa theo chiều rộng của ô được thiết lập thuộc tính width với giá trị lớn nhất.
 • Đối với các ô được xếp chung một hàng, chiều cao của các ô sẽ được tính dựa theo chiều cao của ô được thiết lập thuộc tính height với giá trị lớn nhất.
Ví dụ:

<table>
  <tr>
    <td style="width:200px">. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width:300px">. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width:100px">. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
    <td>. . . . . . . . .</td>
  </tr>
</table>
<p>Chiều rộng của các ô trong cột thứ nhất là 300px (vì nó là giá trị lớn nhất)</p>

Xem ví dụ

6) Các thuộc tính được dùng để định dạng cho bảng

– Dưới đây là một số thuộc tính khác thường được áp dụng vào việc định dạng cho bảng.

(các bạn vui lòng bấm vào hình để xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng của từng thuộc tính)

border-spacing

– Thuộc tính này dùng để thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai ô liền kề.

caption-side

– Thuộc tính này dùng để thiết lập vị trí tiêu đề của cái bảng.

empty-cells

– Thuộc tính này dùng để tùy chỉnh việc hiển thị hay ẩn một ô có nội dung rỗng.

text-align

– Thuộc tính này dùng để canh lề cho văn bản bên trong ô (theo chiều ngang)

vertical-align

– Thuộc tính này dùng để canh lề cho văn bản bên trong ô (theo chiều dọc)

7) Giới thiệu thêm một số kiểu định dạng cho bảng

7.1) Bảng chỉ chứa các đường kẻ ngang

STTHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quán
1Trần Anh Đức03/08/1993NamCần Thơ
2Kiều Thị Thu Hằng04/09/1991NữVĩnh Long
3Vương Thị Lê Na06/10/1991NữSóc Trăng
4Dương Kim Thương16/11/1990NamTrà Vinh
5Mai Đức Hiếu18/06/1989NamHậu Giang
Ví dụ:

table, th, td{
  border-top:1px solid #ccc;
  border-bottom:1px solid #ccc;
}
table{
  border-collapse:collapse;
}

Xem ví dụ

7.2) Hàng đổi màu khi bị dí con chuột vào

STTHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quán
1Trần Anh Đức03/08/1993NamCần Thơ
2Kiều Thị Thu Hằng04/09/1991NữVĩnh Long
3Vương Thị Lê Na06/10/1991NữSóc Trăng
4Dương Kim Thương16/11/1990NamTrà Vinh
5Mai Đức Hiếu18/06/1989NamHậu Giang
Ví dụ:

table, th, td{
  border:1px solid #ccc;
}
table{
  border-collapse:collapse;
}
tr:hover{
  background-color:#ddd;
  cursor:pointer;
}

Xem ví dụ

7.3) Bảng có màu xen kẻ

STTHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quán
1Trần Anh Đức03/08/1993NamCần Thơ
2Kiều Thị Thu Hằng04/09/1991NữVĩnh Long
3Vương Thị Lê Na06/10/1991NữSóc Trăng
4Dương Kim Thương16/11/1990NamTrà Vinh
5Mai Đức Hiếu18/06/1989NamHậu Giang
Ví dụ:

table, th, td{
  border:1px solid #868585;
}
table{
  border-collapse:collapse;
}
table tr:nth-child(odd){
  background-color:#eee;
}
table tr:nth-child(even){
  background-color:white;
}
table tr:nth-child(1){
  background-color:skyblue;
}

Xem ví dụ

7.4) Bảng responsive

– Thông thường, khi chiều rộng của cái bảng lớn hơn chiều rộng của phần tử chứa nó thì mặc định cái bảng sẽ bị tràn ra khỏi phần tử (điều đó gây mất thẩm mỹ đối với trang web)

STTHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quán
1Trần Anh Đức03/08/1993NamCần Thơ
2Kiều Thị Thu Hằng04/09/1991NữVĩnh Long
3Vương Thị Lê Na06/10/1991NữSóc Trăng
4Dương Kim Thương16/11/1990NamTrà Vinh
5Mai Đức Hiếu18/06/1989NamHậu Giang

– Để khắc phục tình trạng này thì chúng ta cần phải thiết lập thuộc tính overflow-x với giá trị là auto cho phần tử chứa cái bảng.

STTHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quán
1Trần Anh Đức03/08/1993NamCần Thơ
2Kiều Thị Thu Hằng04/09/1991NữVĩnh Long
3Vương Thị Lê Na06/10/1991NữSóc Trăng
4Dương Kim Thương16/11/1990NamTrà Vinh
5Mai Đức Hiếu18/06/1989NamHậu Giang
Ví dụ:

#father{
  width:400px;
  overflow:auto;
}
table{
  width:600px;
}

Xem ví dụ

– Thuộc tính border-spacing dùng để thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai ô liền kề.

– Cú pháp:

border-spacing: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong ba loại giá trị:

length1 length2

– Chỉ định cụ thể khoảng cách nằm giữa mỗi hai ô liền bằng cặp giá trị length1 length2.

– Trong đó:

 • length1 là khoảng cách nằm giữa mỗi hai ô liền kề theo chiều ngang.
 • length2 là khoảng cách nằm giữa mỗi hai ô liền kề theo chiều dọc.

Lưu ý: Nếu chúng ta chỉ xác định một giá trị length thì nó sẽ đại diện cho cả length1 & length2

Xem ví dụ
initial

– Sử dụng giá trị mặc định của nó.

(mặc định thì thuộc tính border-spacing có giá trị là 0px)

inherit

– Kế thừa giá trị thuộc tính border-spacing từ phần tử cha của nó.

– Thông thường, khi chúng ta sử dụng thẻ <caption> để tạo tiêu đề cho cái bảng thì mặc định tiêu đề sẽ nằm phía trên cái bảng.

– Từ đây, thuộc tính caption-side được dùng để thiết lập lại vị trí của tiêu đề.

– Cú pháp:

caption-side: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong bốn loại giá trị:

top

– Tiêu đề sẽ nằm phía trên cái bảng.

Xem ví dụ
bottom

– Tiêu đề sẽ nằm phía dưới cái bảng.

initial

– Sử dụng giá trị mặc định của nó.

(mặc định thì thuộc tính caption-side có giá trị là top)

inherit

– Kế thừa giá trị thuộc tính caption-side từ phần tử cha của nó.

– Thuộc tính empty-cells dùng để tùy chỉnh việc hiển thị hay ẩn một ô có nội dung rỗng.

– Cú pháp:

empty-cells: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong bốn loại giá trị:

show

– Các ô có nội dung rỗng được phép hiển thị.

Xem ví dụ
hide

– Các ô có nội dung rỗng bị ẩn đi.

initial

– Sử dụng giá trị mặc định của nó.

(mặc định thì thuộc tính empty-cells có giá trị là show)

inherit

– Kế thừa giá trị thuộc tính empty-cells từ phần tử cha của nó.

– Thuộc tính text-align được dùng để canh lề cho văn bản nằm ở bên trong ô (theo chiều ngang)

– Cú pháp:

text-align: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong bốn loại giá trị:

left

– Văn bản sẽ được canh nằm bên trái.

Xem ví dụ
center

– Văn bản sẽ được canh nằm ở giữa.

right

– Văn bản sẽ được canh nằm bên phải.

justify

– Văn bản sẽ được canh đều hai bên trái phải.

– Thuộc tính vertical-align được dùng để canh lề cho văn bản nằm ở bên trong ô (theo chiều dọc)

– Cú pháp:

vertical-align: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong ba loại giá trị:

top

– Văn bản sẽ được canh nằm ở trên.

Xem ví dụ
middle

– Văn bản sẽ được canh nằm ở giữa.

bottom

– Văn bản sẽ được canh nằm ở dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *