Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

CSS Bài 11: Cách thiết lập màu nền cho một phần tử

1) Cách thiết lập màu nền cho phần tử

– Thông thường thì các phần tử sẽ có nền “trong suốt”, nếu muốn thiết lập lại màu nền cho phần tử thì chúng ta cần phải sử dụng thuộc tính background-color với cú pháp như sau:

background-color:value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong bốn loại giá trị bên dưới:

transparent

– Nền của phần tử sẽ trong suốt.

Xem ví dụ
color

– Chỉ định một màu sắc cụ thể (màu sắc này có thể được xác định dựa theo tên màu, giá trị rgb, giá trị hex, giá trị rgba, giá trị hsl, . . . .)

Xem ví dụ
initial

– Sử dụng giá trị mặc định của nó.

(mặc định thì thuộc tính background-color có giá trị là transparent)

inherit

– Kế thừa giá trị thuộc tính background-color từ phần tử cha của nó.

Xem ví dụ

Lưu ý: Thuộc tính background-color cũng thường được áp dụng trong việc đánh dấu văn bản.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Xem ví dụ</title>
</head>
<body>
    <p>Học <span style="background-color:red">CSS</span> miễn phí</p>
</body>
</html>

Xem ví dụ

2) Điều chỉnh phạm vi được thiết lập màu nền

– Trong các bài học trước thì tôi đã từng có giới thiệu sơ qua về cấu trúc của một phần tử HTML, nó bao gồm bốn thành phần chính: margin border padding content

margin
border
padding
content

– Khi chúng ta sử dụng thuộc tính background-color để thiết lập màu nền cho phần tử thì mặc định phạm vi được thiết lập màu nền sẽ bắt đầu từ phần border cho đến hết phần content

margin
border
padding
content

– Tuy nhiên, với việc sử dụng thuộc tính background-clip thì chúng ta có thể điều chỉnh lại phạm vi được thiết lập màu nền của phần tử.

background-clip: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong năm loại giá trị như sau:

border-box

– Phạm vi được thiết lập màu nền sẽ bao gồm ba phần:

  • border
  • padding
  • content
Xem ví dụ
padding-box

– Phạm vi được thiết lập màu nền sẽ bao gồm hai phần:

  • padding
  • content
content-box

– Phạm vi được thiết lập màu nền chỉ bao gồm phần: content

initial

– Sử dụng giá trị mặc định của nó.

(mặc định thì thuộc tính background-clip có giá trị là border-box)

inherit

– Kế thừa giá trị thuộc tính background-clip từ phần tử cha của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *