Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 8: Đối tượng-Object trong nodejs (phần 2)

-Tiếp tục với bài trước, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 chút nữa về object trong nodejs nhé!

1, Đối tượng trong đối tượng.

– OK! cũng như trong vòng lặp hay câu lệnh rẽ nhánh thì đối tượng cũng có khái niệm đối tượng trong đối tượng.

Cú Pháp.

doituong = {
   doituong1 :{
     doituong2 :{
      //code
     }
   }
}

-Cứ như thế ta có thể thêm được n đối tượng lồng nhau.

Ví Dụ.

-Khai báo đối tượng Person gồm 2 đối tượng namebirthday

var Person = {
  name: {
    firstName: "Thanh",
    lastName: "Tài"
  },
  birthday: {
    day: 12,
    month: 5,
    year: 1996
  }
}

2, Mảng chứa đối tượng.

Cú pháp.

arr = [doituong1, doituong2];

hoặc

arr = [];
arr[0] = doituong;
arr[1] = doituong1;
arr[..] = doituong...;

Ví Dụ.

var Person = {
  name: {
    firstName: "Thanh",
    lastName: "Tài"
  },
  birthday: {
    day: 12,
    month: 05,
    year: 1996
  }
};
var arr = [Person];
// goi thanh phan cua doi tuong trong mang.

console.log(arr[0].name.firstName);

3,Lời kết.

– Qua bài này mình đã giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về đối tượng nữa rồi nhé! nhớ về ôn tập cho kỹ vào 🙂 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *