Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 5: Số trong Python

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về kiểu dữ liệu chuỗi – String trong Python rồi và chuỗi trong Python được hỗ trợ rất mạnh, không biết đối với kiểu dữ liệu số – number trong Python có được hỗ trợ mạnh như chuỗi không nhé.

1, Kiểu dữ liệu số – number trong Python.

Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì nó sẽ không thay đổi được giá trị, mà khi chúng ta gán giá trị mới cho biến đó thì thực chất nó sẽ tạo ra các ô nhớ mới khác để lưu trữ giá trị mới đó.

Trong Python hỗ trợ chúng ta 3 kiểu dữ liệu dạng number như sau:

  • int kiểu số nguyên kiểu này có kích thước không giới hạn (python 2 thì bị hạn chế).
  • float kiểu số thực. Kiểu này ngoài kiể viết bình thường ra thì nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng số mũ E (VD: 2.5e2 = 250).
  • complex kiểu số phức đây là kiểu dữ liệu rất ít khi được sử dụng tới, nên mình sẽ không giải thích thêm ở đây.
  •  

Nếu như bạn muốn giải phóng một vùng nhớ cho một biến trong Python thì bạn có thể sử dụng lệnh del với cú pháp sau:

del avariableName
//hoặc xóa nhiều biến
del avariableName1, avariableName2,..., avariableName3

Trong đó, avariableName, avariableName1,… là các biến mà bạn muốn giải phóng.

VD:

age = 22
print(age) # 22

del age
print(age)
# name 'age' is not defined

2, Ép kiểu số.

Ở phần khai báo biến trong Python mình cũng đã trình bày về phần này rồi, nên bạn nào cần thì có thể quay lại đọc tại đây.

3, Các toán tử.

Vì phần này nó giống với các ngôn ngữ khác nên mình cũng chỉ chú thích qua cho các bạn biết thôi nhé!

Ở đây mình ví dụ biến a = 5b = 10:

Toán TửVí DụChú Thích
+a + b  // 15Phép cộng.
a – b // -5Phép trừ.
*a * b // 50Phép nhân.
/a / b // 0.5Phép chia.
%a % b // 5Phép chia lấy dư.

4, Lời kết.

Về phần kiểu dữ liệu số – number trong Python thì nó hoàn toàn giống với ngôn ngữ khác và ở phần này các bạn chỉ cần chú ý cho mình phương pháp lưu trữ vùng nhớ của kiểu dữ liệu number trong Python là được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *