Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 5: Route trong Laravel (Phần 3)

Ở phần trước mình đã giới thiệu về các route trong Laravel rồi. Bài này mình sẽ giới thiệu tiếp về truyền tham số trong route.

1,Truyền biến trong route.

-Route ở trong Laravel hay cũng như bất kỳ các route của các framework khác, thì đều có hỗ trợ chúng ta truyền tham số (biến).

-Ở trong Laravel để khai báo tham số trong route thì cần phải đặt trong dấu {}. VD:

Route::get('hoten/{ten}', function ($ten) {
   return 'hello ' . $ten;
});

Tương tự chúng ta có thể truyền nhiều tham số trong route được. VD:

Route::get('thongtin/{tuoi}/{ten}', function ($tuoi, $ten) {
   return "Hello $ten , $tuoi tuổi";
});

2,Điều kiện cho tham số truyền vào.

-Như ở 2 ví dụ trên các bạn cũng đã thấy, nếu như ở biến {ten} ta truyền vào là số và ngược lại biến {tuoi} ta truyền vô là chuỗi thì có phải là kỳ quá không. Thì ở đây laravel cũng đã hỗ trợ chúng ta regex(Regular Expression) để ràng buộc các tham số truyền vào trong route.

-Như ở ví dụ số 2 trên thì chúng ta có thể ràn buộc như sau.

Route::get('thongtin/{tuoi}/{ten}', function ($tuoi, $ten) {
   return "hello $ten , $tuoi tuổi";
})->where(['tuoi' => '[0-9]+', 'ten' => '[a-z]+']);

3,Lời kết.

-Qua  phần trên chắc hẳn các bạn đã biết tryền tham số trong route rồi đúng không. Phần tiếp theo mình sẽ trình bày tiếp về view và blade template trong Laravel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *