Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 20: Hàm ẩn danh Lambda trong Python

Nếu như bạn đã tửng sử dụng javascript, jquery,.. thì chắc chắn bạn sẽ không lạ với kiểu khai báo biến, hàm như sau:

// javascript
var add = function (a, b) {
    return a + b;
}

Khái niệm này người ta gọi nó là lambda.

1, Lambda là gì?

– Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.

– Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.

– Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.

2, Khai báo lambda.

Để khai báo một lambda trong Python chúng ta sử dụng cú pháp sau:

lambda arguments_list: expression

Trong đó:

  • lambda là keyword bắt buộc.
  • arguments_list là các tham số truyền vào lambda.
  • expression là các biểu thức xử lý lambda.

3, Ví dụ.

Ví dụ khai báo một lambda function để tính tổng của 2 biến.

add = lambda a, b: a + b

# call lambda

add(3, 4) # 7

Kiểm tra xem lambda có kiểu dữ liệu là gì

add = lambda a, b: a + b

type(add) # function

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *