Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 15: Gửi mail trong Node.js

Mail là một phần khá là quan trọng trong các trang Web, và hầu như ngôn ngữ nào nó cũng hỗ trợ chúng ta gửi mail. Và bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách gửi mail trong Node.js.

1, Chuẩn bị.

Đầu tiên mọi người cần tạo cho mình một thư mục mới và trong thư mục này chứa một file main.js. Sau đó mọi người sử dụng cmd cd đến thư mục dự án mà mọi người vừa tạo và chạy lệnh:

npm install nodemailer

Lệnh trên là để cài đặt module nodemailer, chúng ta sẽ sử dụng module này để gửi mail trong Node.js.

2, Cấu hình và gửi email.

Sau khi đã cài đặt xong module nodemailer mọi người mở file main.js lên và thực hiện require modole.

// main.js
var nodemailer = require('nodemailer');

Sau đó để có thể gửi email bạn cần cấu hình 1 số thông số theo cú pháp như sau:

// main.js
var nodemailer = require('nodemailer');

const option = {
  service: 'gmail',
  auth: {
    user: '[email protected]', // email hoặc username
    pass: '*******' // password
  }
};
var transporter = nodemailer.createTransport(option);

Và nếu như bạn muốn kiểm tra xem chương trình đã kết nối thành công đến email chưa thì sử dụng cú pháp sau:

transporter.verify(function(error, success) {
  // Nếu có lỗi.
  if (error) {
    console.log(error);
  } else { //Nếu thành công.
    console.log('Kết nối thành công!');
  }
});

Nếu như đã kết nối thành công rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang bước cấu hình email nhận thư.

var mail = {
  from: '[email protected]', // Địa chỉ email của người gửi
  to: '[email protected]', // Địa chỉ email của người gửi
  subject: 'Thư được gửi bằng Node.js', // Tiêu đề mail
  text: 'Toidicode.com', // Nội dung mail dạng text
  html: '<h1>Toidicode.com</h1>' // Nội dung mail dạng html
};
//Tiến hành gửi email
transporter.sendMail(mail, function(error, info) {
  if (error) { // nếu có lỗi
    console.log(error);
  } else { //nếu thành công
    console.log('Email sent: ' + info.response);
  }
});

Bên cạnh đó bạn cũng có thể cấu hình thêm các thông số sau vào email nhận thư.

FieldMô Tả
senderEmail sẽ xuất hiện trong sender
replyToEmail sẽ nhận thư trả lời.
encoding Dạng encode text/html. Mặc định là utf-8.
attachments Object chứa các file đính kèm (xem thêm).
…. xem thêm

Và nếu như bạn muốn gửi thư cho nhiều email một lúc, thì ở field to bạn chỉ cần ngăn các giữa các email bằng dấu ,.

VD:

var mail = {
  from: '[email protected]', // Địa chỉ email của người gửi
  to: '[email protected], [email protected]', // Địa chỉ email của người gửi
  subject: 'Thư được gửi bằng Node.js', // Tiêu đề mail
  text: 'Toidicode.com', // Nội dung mail dạng text
  html: '<h1>Toidicode.com</h1>' // Nội dung mail dạng html
};

3, Full source code.

Và đây là full source của bài này.

// main.js
var nodemailer = require('nodemailer');

const option = {
  service: 'gmail',
  auth: {
    user: '[email protected]', // email hoặc username
    pass: '******' // password
  }
};
var transporter = nodemailer.createTransport(option);

transporter.verify(function(error, success) {
  // Nếu có lỗi.
  if (error) {
    console.log(error);
  } else { //Nếu thành công.
    console.log('Kết nối thành công!');
    var mail = {
      from: '[email protected]', // Địa chỉ email của người gửi
      to: '[email protected], [email protected]', // Địa chỉ email của người gửi
      subject: 'Thư được gửi bằng Node.js', // Tiêu đề mail
      text: 'Toidicode.com học lập trình online miễn phí', // Nội dung mail dạng text
    };
    //Tiến hành gửi email
    transporter.sendMail(mail, function(error, info) {
      if (error) { // nếu có lỗi
        console.log(error);
      } else { //nếu thành công
        console.log('Email sent: ' + info.response);
      }
    });
  }
});

4, Lời kết.

Phần này mình chỉ giới thiệu qua với mọi người về cách gửi email trong Node.js thôi còn nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thêm về các driver trong đó thì có thể tham khảo thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *