Laravel

Bài 2: Cấu trúc của laravel (5.3)

1,Cấu trúc của Laravel. -Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về Laravel và [...]

Bài 14: Collections trong Laravel

-Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người về Relationship trong Laravel(Ràng buộc quan [...]

Bài 9: Controller trong Laravel

-Trong mô hình MVC thì project sẽ được chia ra làm 3 phần(Model,View,Controller) và trong [...]

Bài 3: Route trong Laravel (phần 1)

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc thư mục của Laravel [...]

Bài 18: Form Request trong Larvel

-Sau khi đã giới thiệu với các bạn về model, controller,.. thì tiếp đến ở bài [...]

Bài 1: Laravel là gì? cách cài đặt laravel

1, Laravel là gì? -Laravel là một php framework mới, ra đời vào tháng 04/2011.Ngay khi [...]

Bài 27: Bảy directives hữu dụng trong blade template có thể bạn chưa biết?

Sau một thời gian im hơi lặng bóng với series PHP Laravel Framwork, thì ngày [...]

Bài 15: Schema Buider trong Laravel

Ở các bài trước mình đã giới thiệu với mọi người cách truy xuất dữ [...]

Bài 20: Validation trong Laravel

Phần trước mình đã giới thiệu với mọi người về form request trong Laravel rồi, Phần [...]

Bài 17: Seeding trong Laravel

Ở Các phần trước mình đã giới thiệu với mọi người về Migrations với Schema [...]

Bài 21: Validation trong Laravel (Phần 2)

Phần trước mình đã giới thiệu với mọi người 2 cách validation form trực tiếp trên [...]

Bài 22: Authentication Trong Laravel

Authentication  là một hành động xác  thực một cái gì đó có được hoạt động [...]